Flera Schenker-åkerier tar över trafik efter Sandahls

Publicerad ons, 06/24/2020 - 21:10

A.H.L. Johanssons Åkeri, Smålands Logistik, Västbo Transport och Eggens Transporter tar i slutet av september i år var för sig över en stor del av den inrikes linjetrafik som Sandahls Goods & Parcel slutar att trafikera i samarbete med Schenker.