Svensk Åkeritidnings Nyhetsarkiv

Har du haft fullt upp på jobbet i veckan? Varit på tjänsteresa? Stressad över att inte ha hunnit med nyhetsflödet på Svensk Åkeritidning? Lugn - här i nyhetsarkivet får du som läsare en god överblick över de nyheter som har publicerats på sajten.

2021-09-23
Martin & Servera beställer fler ellastbilar

Martin & Servera Logistik har beställt sex elfordon för tung fordonstrafik från Volvo Lastvagnar. Det är Volvos enskilt största affär inom tunga eldrivna fordon någonsin i Sverige och innebär att restauranggrossisten får en av landets största elfordonsflottor för tung trafik. 

2021-09-23
Regeringen vill tidigarelägga infrastruktursatsningar i norr

Med anledning av de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten uppdrar nu regeringen åt Trafikverket att utreda förutsättningarna för att tidigarelägga redan beslutade infrastrukturinvesteringar.

2021-09-23
Artificiell intelligens ska förbättra trafiksäkerheten för yrkesförare

Mälardalens högskola är på gång med ett nytt forskningsprojekt där ny teknik i kombination med AI ska utläsa olika typer av onormalt körbeteende och trafiksäkerhetsrisker hos yrkesförare. Syftet är att kunna upptäcka avvikande beteenden och därigenom förbättra trafiksäkerheten.

2021-09-23
Svanen tar plats i e-handelstransporterna

Det ska bli möjligt att välja en Svanenmärkt transport vid köp på nätet. Kriterierna ska förutom miljö och klimat även omfatta exempelvis arbetsvillkor och trafiksäkerhet.

2021-09-23
Märsta Förenade rekryterar ny affärsområdeschef för Tipp och täkt

Märsta Förenade har rekryterat Allan Trenter som affärsområdeschef för Tipp och täkt, en roll som försäljningschefen Mats Trysefjord tidigare haft.

2021-09-23
Nytt samägt bolag ska möta efterfrågan på biodrivmedel

SCA och St1 startar ett gemensamt bolag för att producera och sälja biodrivmedel. SCA, som investerar omkring 600 miljoner kronor i bolaget, ska leverera tallolja till bolaget som i sin tur kommer att äga 50 procent av St1 Gothenburg Biorefinery där investeringar i ett nytt bioraffinaderi ska ge kapacitat att producera 200 000 ton flytande biobränsle.

2021-09-22
Fossilfritt Sverige lämnade över biostrategin till regeringen

Vid en direktsänd presskonferens lämnade Fossilfritt Sverige idag över sin biostrategi till regeringen. Strategin fokuserar på hur Sverige ska kunna lösa tillgången på bioråvara så att näringslivets 22 färdplaner kan genomföras.

2021-09-22
Arla och Gasum planerar för mer biogas

Efter regeringens besked om att långsiktigt stödja biogasproduktionen i Sverige utökar nu Arla och Gasum sitt samarbete inom biogas och biogödsel. Målsättningen är att kraftigt öka möjligheten för Arlabönder att leverera gödsel som Gasum ska använda för produktion av biogas och biogödsel.

2021-09-21
Nya testmetoder för körförmåga ska analyseras

Kan någon som har synfältsbortfall ändå köra fordon? Kanske. VTI har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla och validera tester av körförmåga för den här gruppen förare.

2021-09-21
Återvunnen olja och kimrök från däck hållbarhetscertifieras

Fordonsdäck innehåller till största delen ämnen som är möjliga att återvinna. Som första företag i världen har nu svenska Enviro miljöcertifierats för återvinningen av både kimrök och gummi inom ramen för ISCC. Det innebär nya kommersiella möljigheter inom däckåtervinning.