Svensk Åkeritidnings Nyhetsarkiv

Har du haft fullt upp på jobbet i veckan? Varit på tjänsteresa? Stressad över att inte ha hunnit med nyhetsflödet på Svensk Åkeritidning? Lugn - här i nyhetsarkivet får du som läsare en god överblick över de nyheter som har publicerats på sajten.

2019-09-17
Bockasjö och Kilenkrysset bildar gemensamt bolag

Fastighetsutvecklingsbolagen Bockasjö och Kilenkrysset har bildat ett gemensamägt bolag som kommer att uppföra en logistikfastighet i Rosersberg, där Kilenkrysset äger mark. Bolaget ägs till lika delar av Bockasjö och Kilenkrysset.
 

2019-09-17
Arla byter till Helpall grå

I oktober börjar Arla omställningen av hela sin produktion i Sverige till Helpall grå. Uppskattningsvis handlar det om 650 000 pallar per år i Arlas externa flöden och lika många i de interna flödena.

2019-09-17
Landvetter Logistik Center blir helägt av Bockasjö

Bockasjö köper Swedavias andel, motsvarande 50 procent, av joint venture-bolaget Landvetter Logistik Center. Bockasjö äger hälften av aktierna sedan tidigare.

2019-09-16
Preem och Skanol går skilda vägar

2017 tecknade Preem och Skanol ett femårigt avtal om transporter på den svenska marknaden. Efter noggrann utvärdering har parterna beslutat att avsluta samarbetet i förtid – den 31 december 2019. Inför detta kommer Preem att under hösten genomföra ett nytt upphandlingsförfarande av nya transportörer för de aktuella marknadsområdena.

2019-09-16
Akkafrakt rekryterar nya chefer

Johan Persson har tillträtt som ny organisationsutvecklingschef/COO för Akkafrakt och Monika Broel-Plater har tillträtt som ny marknads- och kommunikationschef/CMO för bolaget. kommer att ingå i Akkafrakts ledningsgrupp.

2019-09-16
Mantum får omfattande uppdrag för Varbergstunneln

Implenia och Mantum har tecknat ett omfattande avtal som innebär att Mantum får ansvar för materialleveranser och bortforsling av schaktmassor till och från tunnelprojektet i Varberg. 

2019-09-13
Johan Danielsson blir skuggrapportör för vägpaketet

Europaparlamentariker Johan Danielsson (S), har utsetts till den socialdemokratiska gruppens ansvarige förhandlare - skuggrapportör på EU-språk - för arbetet med lagförslaget om kör- och vilotider i sysselsättningsutskottet. Även implementeringen av smarta färdskrivare (gps i lastbilarna) ingår i ansvaret.

2019-09-13
Ny DB Schenker-terminal i Södertälje skapar 200 nya jobb

DB Schenker etablerar sig i Södertälje i det växande logistikområdet Stockholm syd, Almnäs. När verksamheten är i full drift ger anläggningen cirka 200 arbetstillfällen.

2019-09-13
Fortsatt positiv utveckling för Bellman Group

Bellman Group redovisar en omsättning för första halvåret 2019 på 886 miljoner kronor, vilket är en ökning med 125 procent jämfört med motsvarande period 2018. Bellman Group redovisar en rörelsemarginal för årets 6 första månader på 7,3 procent, vilket är en förbättring med 3,1 procent jämfört med första halvåret 2018.

2019-09-13
Emil Öberg finalist i årets serviceperson i Krokom

Tjugoåriga Emil Öberg, Öberggruppen är en av tre finalister i Guldstjärnan årets Serviceperson 2019 i Krokoms kommun. Emil Öberg har nominerats för att han visat hög servicegrad och vänligt bemötande.