Svensk Åkeritidnings Nyhetsarkiv

Har du haft fullt upp på jobbet i veckan? Varit på tjänsteresa? Stressad över att inte ha hunnit med nyhetsflödet på Svensk Åkeritidning? Lugn - här i nyhetsarkivet får du som läsare en god överblick över de nyheter som har publicerats på sajten.

2020-06-03
Johan Carlén blir vd för LBC Bohusfrakt

Lastbilscentralen i Tvåstads (Centralen) förre vd Johan Carlén tillträder den 1 september i år som ny vd för LBC Bohusfrakt.

2020-06-03
Freja ökar både omsättning och resultat

Den danska transport- och logistikkoncernen Freja Transport & Logistics, som även har kontor i Sverige och en rad övriga länder, ökar både omsättning och resultat för 2019 jämfört med 2018.

2020-06-03
Catena bygger logistikanläggning för Seafrigo

Catena uppför en ny, effektiv logistikanläggning till Seafrigo på strategiskt logistikläge vid E4 i Åstorp.
 

2020-06-03
Postnord levererar fossilfritt på Södermalm

Med ett sikte på att bli fossilfria 2030 tar nu Postnord Sverige ett första steg och ställer om till en fossilfri leveransverksamhet på hela Södermalm i Stockholm.

2020-06-03
Lastbil ersätter flyg mellan Kina och Europa

Den rådande pandemin har medfört kraftigt reducerad flygtrafik mellan Kina och Europa vilket innebär längre transporttider och minskad kapacitet för flygfrakt. Mot bakgrund av detta sker det nu lastbilstransporter av gods som normalt fraktas med flyg. Landsvägsrutten går via historiska Sidenvägen mellan Kina och Europa.
 

2020-06-03
Uppåt för flytande biogas

Allt fler åkerier väljer flytande biogas, LBG, för att minska sin klimatpåverkan och bidra till Sveriges mål om fossilfria transporter. Nu är det klart att totalt 230 lastbilar och bussar som drivs med flytande biogas får stöd inom ramen för innovationsklustret Drive LBG. 
 

2020-06-03
Stabil utveckling för BDX Företagen

Sveriges största medleverantörsägda transportföretag, BDX Företagen med säte i Luleå, redovisar för 2019 ett resultat efter finansiella poster på 91,8 miljoner kronor och ökar samtidigt omsättningen med drygt 141 miljoner kronor till 4 381 miljoner kronor för helåret 2019.

2020-06-01
Omfattande personalneddragning hos Scania

Coronaviruskrisen har lett till ett skarpt intäktstapp. Även om det för närvarande inte går att uppskatta hur länge och allvarligt krisen kommer att tynga Scanias affärsverksamhet så väntas efterfrågan på företagets produkter förbli lägre under lång tid. Därför planerar Scania att minska sin globala personalstyrka. 

2020-06-01
Storvarsel hos Martin & Servera Logistik

Situationen med coronapandemin och de vikande försäljningsvolymer den orsakat inom restaurang- och besöksnäringen tvingar Martin & Servera att varsla personal vid de fyra lagren i Umeå, Norrköping, Enköping och Halmstad.
 

2020-06-01
Tempcon Group tar över Fiskhamnens Åkeri

Tempcon Group förvärvar Fiskhamnens Åkeri, en etablerad och välkänd aktör i Göteborg med verksamhet även i Stockholm.