Svensk Åkeritidnings Nyhetsarkiv

Har du haft fullt upp på jobbet i veckan? Varit på tjänsteresa? Stressad över att inte ha hunnit med nyhetsflödet på Svensk Åkeritidning? Lugn - här i nyhetsarkivet får du som läsare en god överblick över de nyheter som har publicerats på sajten.

2021-06-23
DHL inför klimatsmart tillval som standard

DHL Freight inkluderar sitt tillval ”Skicka grönt” som standardval i transporttjänsten DHL Parcel Connect från Sverige, med början 1 juli.

2021-06-23
Nytt samarbete elektrifierar byggarbetsplatser i Västsverige

I ett nystartat projekt inom ramen för Electricity i Göteborg, tar nu flera tunga aktörer konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll, kommer man att testa hur eldrivna arbetsmaskiner kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg.

2021-06-23
Sigtuna digitaliserar hanteringen av fysisk post

Som första kommun i Sverige inför Sigtuna kommun digital posthantering för inkommande fysisk post.

2021-06-23
Premiär för förnybar bensin på Preems raffinaderi i Lysekil

De första testerna för att tillverka förnybar bensin av sågspån har precis genomförts på Preems raffinaderi i Lysekil. Nu påbörjas nästa steg där 50 000 ton pyrolysolja ska processas på anläggningen.

2021-06-18
Sju av tio stora exportföretag planerar att minska sin klimatpåverkan

Sju av tio av Sveriges största exportföretag planerar att det närmaste året göra investeringar för att minska sin klimatpåverkan. Det visar Svensk Exportkredits Hållbarhetsbarometer.

2021-06-18
Första vätgasdrivna sopbilen rullar i Göteborg

Den är helt tyst, och släpper bara ut vatten. Nu kör Sveriges första vätgasdrivna sopbil på Göteborgs gator.

2021-06-18
Dagab driftsätter första helelektriska Scanialastbilen

Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab inleder dagliga livsmedelsleveranser till flera butiker i Stockholmsregionen med Scanias första serietillverkade och levererade helelektriska tunga lastbil i Sverige, och en helt ny laddhybrid.

2021-06-18
Nytt samverkansprojekt ska göra e-handeln hållbar

Med målet att varje e-handelsleverans i Sverige ska vara hållbar och bidra till ett levande samhälle kommer samverkansplattformen Closer och forskningsplattformen Relog att samla offentliga och privata intressenter i en Vinnova-finansierad satsning som startar i augusti.

2021-06-18
Regeringen vill höja straffavgifterna för transportfusk

Infrastrukturdepartementet remitterar förslag om bland annat kraftigt höjd avgift för dem som bryter mot regler för cabotagetransporter. Syftet är att främja goda arbetsvillkor och rättvis konkurrens på vägarna.   

2021-06-17
Circle K förlänger 22-årigt avtal med Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag och Circle K har valt att förlänga sitt mångåriga samarbetsavtal, trots att avtalet går ut först 2022.