Eneroth välkomnar dom om brott mot beställaransvaret

Publicerad ons, 09/23/2020 - 16:00

- Domen i Helsingborgs tingsrätt den 17 september i år om brott mot beställaransvaret ger en tydlig signal till transportköpare och speditörer att det inte ska löna sig att bryta mot gällande cabotagebestämmelser eller att använda sig av andra former av illegal åkeriverksamhet.

Tomas Eneroth

Det säger infrastrukturminister Tomas Eneroth till Svensk Åkeritidning i en kommentar till den här domen, som är det första rättsfallet enligt den nya lagstiftningen om skärpt beställaransvar.

- Vi har infört lagstiftningen om skärpt beställaransvar för att säkerställa ordning och reda på svenska vägar när det gäller både nationella och internationella lastbilstransporter, säger Tomas Eneroth. Både domen och den nya lagstiftningen visar att det ska löna sig att anlita skötsamma och seriösa åkerier för lastbilstransporter, säger Tomas Eneroth. Det visar också att det ska vara lönsamt för åkerier att bedriva sin verksamhet seriöst. Och här är Fair Transport ett utmärkt initiativ för att premiera och lyfta fram åkerier som är skötsamma.

Tomas Eneroth framhåller att lagstiftningen är på plats och han konstaterar att polisen nu också får ökade kontroll- och sanktionsmöjligheter genom de 100 miljoner kronor som för några år sedan öronmärktes för polisens kontroller av illegalt cabotage.

- Domen i Helsingborgs tingsrätt är både aktuell och intressant, säger Tomas Eneroth. Om det skulle visa sig att det behövs ytterligare skärpning av regelverket eller ytterligare resurser till polisen inom detta område så är jag beredd att vidta åtgärder för att åstadkomma detta.

Läs mer om domen i Helsingborgs tingsrätt om brott mot beställaransvaret här.