Logicenters bygger ut för Speed Group i Borås

Publicerad tors, 10/18/2018 - 13:12

Nu ska den nya fastigheten som Logicenters under 2018 uppfört för Speed Groups räkning byggas ut. Logistikanläggningen får en yta av 83 000 kvadratmeter och därmed i storlek med 12 fotbollsplaner. Belägen i Viared blir den miljöklassade anläggningen en av de största i Norden och ett viktigt projekt för alla involverade parter.
 

På endast nio månader färdigställde Logicenters en 38 000 kvadratmeter stor fastighet för Speed Groups räkning i Viared, strax utanför Borås. I höst inleds arbetet med att utöka byggnaden rejält. Ytterligare 45 000 kvadratmeter ska tillkomma och resultatet ska tillgodose Speed Groups fortsatta behov av mer logistikyta. Logistikanläggningen kommer att få en längd av halv kilometer, på Prognosgatan med bra skyltläge utmed riksväg 40.

- Det är stort för oss att påbörja utvecklingen av det som i slutändan ska bli vår i särklass största anläggning, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head i Logicenters. Den kommer att bli större än vad Globen är i volym, dessutom i ett av Sveriges bästa logistiklägen. Detta är vår sjätte fastighet i Viared och vi fortsätter att investera här för att vi har en god relation med Borås Stad. De är snabbfotade, framåtsträvande och satsar själva mycket på industriområdet, vilket är viktigt med tanke på det fortsatta logistikbehovet.

Speed Group är inne i en tillväxtfas och ska hyra hela logistikanläggningen. Bolaget uppskattar att fem större kunder kommer att fylla de blivande 83 000 kvadratmeter och att cirka 200 arbetstillfällen kan skapas tack vare expansionen. Även miljöaspekten har drivit beslutet. Genom att satsa på en stor anläggning i det logistiknav som Viared utgör minskas interntransporterna. Fastigheten är dessutom miljöklassad utifrån Green Building.

- Varje investering i vårt fastighetsbestånd måste driva både fortsatt tillväxt och miljöperspektiv, säger Peter Nilsson, CEO i Speed Group. Denna fastighet kommer att bli Speed Groups primära logistikanläggning, vilket möjliggörs av ett väletablerat samarbete med såväl Logicenters som Borås Stad.