Ny yrkesgrupp ska jobba för nykter trafik

Publicerad tors, 09/13/2018 - 14:13

Ungefär en tredjedel av alla dödsolyckor i vägtrafiken har med alkohol och droger att göra. En ny yrkesgrupp, trafiksäkerhetskontrollanter, kan komplettera befintliga kontroller och göra det säkrare på våra vägar. 

Drygt 30 procent av alla dödsolyckor på de svenska vägarna har direkt eller indirekt en inblandning av alkohol eller droger. Samtidigt visar forskning att många synliga nykterhetskontroller har en direkt påverkan på antalet alkoholrelaterade olyckor i trafiken.

– Nykter trafik är en av grundbultarna för att nå Nollvisionen, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

I det gemensamma Nyktra-projektet, undersöker Trafikverket och Polisen förutsättningarna för att skapa en helt ny verksamhet: trafiksäkerhetskontrollanter. Denna yrkesgrupp ska kontrollera nykterhet i trafiken. Tanken är att trafiksäkerhetskontrollanterna ska kunna komplettera Polisens och övriga kontrollmyndigheters verksamhet.

Trafikverket och Polisen har gjort en gemensam hemställan till Näringsdepartementet för att se över lagen så att trafiksäkerhetskontrollanter kan finnas som ett komplement.

– Nyktra-projektet är i full gång och ska vara klart år 2021, säger Maria Krafft. Då ska det finnas förutsättningar för att ha de här verktygen på plats.

Text: Arne Andersson