Unitrans får ny ägare

Publicerad tors, 08/09/2018 - 10:19

Scandinavian Shipping & Logistics förvärvar speditionsbolaget Unitrans.
 

- Förvärvet innebär att vi stärker vår ställning som logistikbolag såväl i Sverige som på den globala marknaden, säger Björn Eklund, ägare i Scandinavian Shipping & Logistics.

Scandinavian Shipping & Logistics förvärvar Unitrans av de hittillsvarande ägarna Hans Egstedt, Göran Almquist och Kenneth Andersson.

Genom förvärvet utökar Scandinavian Shipping & Logistics sin verksamhet inom främst lastbilstransporter och växer samtidigt med en tydlig närvara när det gäller transporter till och från Sydeuropa.

Unitrans är verksamt med lastbilstransporter inom Europa samt sjöfrakter till och från Asien, samt tullhantering.

Unitrans kommer att drivas som ett dotterbolag till Scandinavian Shipping & Logistics, med Scandinavian Shipping & Logistics vd Pär Sundblad som chef.

Unitrans och Scandinavian Shipping & Logistics kommer sammanlagt att ha 33 medarbetare. Båda bolagen har kontor i Göteborg och i februari nästa år samlokaliseras verksamheten till ett kontor. -För oss är denna affär ett viktigt steg framåt, säger Pär Sundblad. Båda bolagen blir starkare tillsammans än var för sig. Därför är målet att bilda en större helhet, där både företag och medarbetare fortsätter att utvecklas.

Kenneth Andersson, en av de hittillsvarande ägarna i Unitrans, ser positivt på att Unitrans får en stark ägare med en tydligt uttalad tillväxtstrategi som innebär expansion.

- Detta ger både våra befintliga kunder och medarbetare nya möjligheter, säger han.

Scandinavian Shipping & Logistics redovisade en omsättning för 2017 på 226,6 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på 0,2 miljoner kronor.

Unitrans redovisade en omsättning för det brutna räkenskapsåret 2016 – 2017 på 50,2 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på 2,2 miljoner kronor.