S vill öka glesbygdens väganslag med en halv miljard per år

Publicerad tors, 08/09/2018 - 10:41

Den socialdemokratiske infrastrukturministern Tomas Eneroth tillkännager att socialdemokraterna under nästa mandatperiod vill öka medlen till underhåll av vägar på landsbygden med 500 miljoner kronor per år.

Socialdemokraterna är av uppfattningen att skattesänkningar inte leder till bättre vägar. Det kräver tvärtom investeringar. Därför vill partiet under nästa mandatperiod satsa ytterligare en halv miljard kronor årligen på att förbättra vägarna på svensk landsbygd. 

- Den S-ledda regeringen har gjort flera riktade och framgångsrika insatser för vägunderhåll i landsbygd men mer behöver göras. Säger Tomas Eneroth. Därför vill vi satsa 500 miljoner årligen för bättre vägar på landsbygd. Människor måste kunna ta sig till jobb och skola oavsett var man bor. Det är slut med tider av underinvesteringar. Nu bygger vi ett starkare samhälle. 
Syftet med förslaget är att höja vägstandarden på landsbygden genom att bekämpa tjälskador, potthåll och öka bärigheten. Med förbättrad bärighet följer också möjligheter till tyngre transporter på större del av vägnätet.

Socialdemokraterna föreslår

500 miljoner kronor årligen till vägar på landsbygden för förbättring av vägstandard.

Trafikverket ansvarar men ska samråda med regionala aktörer så att medlen kommer till nytta så fort som möjligt.

Fokus på bärighet, beläggning och tjälsäkring.