Strejk hos leverantör stoppar temporärt Scanias V8-leveranser

Publicerad ons, 07/11/2018 - 11:01

Scania tvingas tillfälligt sluta sälja och leverera sina V8-motorer på grund av långvarig strejk hos en komponentleverantör.

Det framgår av pressinformation från Scania.

En pågående strejk hos en av sina viktiga leverantörer av gjutna motorkomponenter innebär att Scania inte kan uppfylla sina leveranser till kunder för mer än 2 000 lastbilar beställda med V8-motorer. Nyförsäljning av industriella och marina V8-motorer påverkas också.

- Jag beklagar djupt att vi för närvarande inte kan erbjuda Scania V8-motor till våra kunder, vilket är branschens riktmärke och en del av vårt företags DNA, säger Christian Levin, Vice President i Scania-koncernen med ansvar för marknad och försäljning. Vår försäljningsorganisation fokuserar nu på att kunna erbjuda alternativa 13-liters motorer eller andra lösningar för att säkerställa de drabbade kunderna kan möta åtaganden gentemot sina kunder. Det handlar helt enkelt om att vi gör allt för att behålla kundernas förtroende.

Den nuvarande strejken har pågått sedan den 14 juni. Scania har också tidigare i år drabbats av störningar i leveranser från den här leverantören.

- Vi har en historik på mer än 20 års partnerskap med denna leverantör, säger Anders Williamsson, Vice President i Scania-koncernen med ansvar för inköp. Vi gör allt för att säkra och optimera vår försörjningskedja för att undvika ytterligare besvär för våra kunder.

 

Text: Arne Andersson