Kavli förvärvar Bring Frigo-fastighet i Eslöv

Publicerad ons, 07/11/2018 - 11:04

För att säkerställa Kavlis framtida tillväxt i Eslöv förvärvar nu Kavli Bring Frigos lagerfastighet som ligger cirka 2 kilometer sydost om de nuvarande fabrikslokalerna. 

Fastigheten är på cirka 46 000 kvadratmeter och har en total byggnadsyta på närmare 10 000 kvadratmeter. Med denna lokal och fastighet skapas långsiktiga tillväxtmöjligheter för Kavli på orten. Övertagandet kommer att ske senast den 30 augusti 2019. 

- Kavli har vuxit kraftigt de senaste åren och förvärvet av denna lagerfastighet säkerställer vår fortsatta expansion för de närmaste åren, säger Gerhad Bley, vd i O. Kavli AB. Vi har funnits i Eslöv i snart 150 år och vill fortsätta utveckla verksamheten i kommunen. Denna investering, i kombination med möjligheten att förvärva ytterligare tomtyta i anslutning till fastigheten, säkerställer att vi fortsatt kommer kunna växa och förbli en stor arbetsgivare i kommunen.

Peter Haveneth, vd i Bring Frigo, tycker det är glädjande att det är Kavli som är köparen. 

- Förvärvet av lagret i Eslöv ger Kavli bättre möjligheter att utveckla den lokala livsmedelsproduktionen i södra Sverige, säger han.

Text: Arne Andersson