Aditro Logistics expanderar i Stockholm

Publicerad tors, 06/14/2018 - 10:37

Den snabba tillväxten hos Aditro Logistics fortsätter och man har därför signerat ett nytt avtal med Logicenters avseende en ny logistikenhet. Denna kommer att etableras i Arlanda, norr om Stockholm. 

Enheten blir den första för Aditro Logistics i norra Stockholm och den tredje i Stockholmsområdet på lika många år. Det nya logistikcentret kommer bli cirka 25 000 kvadratmeter, förväntas vara klar under kvartal 2 2019 och kommer att etableras i samarbete mellan Skanska och Logicenters. 

-Vi för redan dialoger med befintliga och nya kunder för den här enheten, säger Johannes Gussander, vd i Aditro Logistics. Närheten till slutkonsumenten inom Retail kommer vara en stor fördel för de företag som förlägger sin logistik hos oss i Arlanda. Vi projekterar en helautomatiserad enhet med fokus på e-handel där robotisering ligger i grunden. Vi är relativt långt gångna med våra planer men det slutgiltiga valet kommer att tas efter sommaren som planen ligger nu. 

Mikael Törnqvist, Director Corporate Development i Aditro Logistics, framhåller att bolaget under senare tid har sett ökad efterfrågan från kunder på etableringar i Stockholmsområdet.

- De ständigt ökade ledtidskraven på e-handeln är den stora drivaren och detta har varit grunden för vårt beslut för en Arlanda-enhet, säger han. I och med denna etablering kommer vi ha runt 90 000 kvadratmeter lageryta i den väldigt strategiska och snabbväxande regionen. 

I och med byggnationen av i Arlanda kommer Aditro Logistics besitta en total lageryta på över 230 000 kvadratmeter.  

Text: Arne Andersson