Nästa steg i omställningen av Postnord Danmark

Publicerad ons, 06/13/2018 - 09:05

Den 11 juni fattade styrelsen för Postnord ett beslut om att fortsätta den tidigare kommunicerade omställningen om 3 miljarder svenska kronor i Postnord Danmark.  Beslutet innebär att fortsatt neddragning av bemanningen kan genomföras i enlighet med omställningsplanen.
 

Den 28 maj 2018 meddelade EU-kommissionen att de godkänner statsstödet om 1 533 miljoner svenska kronor avseende kompensation från danska staten till Post Danmark A/S för den samhällsomfattande posttjänsten.

Den 11 juni fattade styrelsen för Postnord ett beslut om att fortsätta den tidigare kommunicerade omställningen om 3 miljarder svenska kronor i Postnord Danmark.  Beslutet innebär att fortsatt neddragning av bemanningen kan genomföras i enlighet med omställningsplanen.

Omstruktureringsprogrammet i den danska verksamheten omfattar, såsom tidigare kommunicerats, en reduktion av totalt cirka 4 000 heltidstjänster i den danska verksamheten. Cirka 2 500 heltidstjänster återstår att avvecklas under de närmaste åren.

Postnords ägare slöt den 20 oktober 2017 avtal om att tillskjuta 2,2 miljarder svenska kronor till koncernen. Beslutet var villkorat av EU-kommissionens godkännande. EU-kommissionen har nu godkänt statsstödet från danska staten om 1 533 svenska kronor miljoner för att upprätthålla den samhällsomfattande posttjänsten. 

Godkännande från EU-kommissionen avseende kapitaltillskottet till Postnord AB om 667 miljoner svenska kronor, varav 267 miljoner svenska kronor från den danska staten och 400 miljoner från den svenska staten, förväntas komma under 2018.

Text: Arne Andersson