Anläggning drar ifrån i stärkt Fraktkedjan Väst

Publicerad ons, 06/13/2018 - 13:16

Fraktkedjan Väst levererade ett kraftigt resultatlyft under 2017.

Efter flera år med svag resultatutveckling för Fraktkedjan Väst börjar nu resultatet av ett målmedvetet hårt arbete visa sig. Bokslutet för 2017 visar på ett resultat efter finansnetto om 1,3 miljoner kronor, en förbättring med cirka 1,2 miljoner jämfört med föregående år.

Detta till trots, en något vikande omsättning från föregående år, i huvudsak orsakat av förlusten av ett större objekt under 2017.

Med ett kraftigt stärkt resultat, oförändrat god soliditet och med övriga nyckeltal i god ordning har Fraktkedjan Västs vd, Peter Agervi, all anledning att vara nöjd.

- Givetvis är det roligt att vi kunnat presentera ett bra utfall, men det roligaste är att våra delägare kan se resultatet i det att det reella värdet av ett delägarskap i Fraktkedjan Väst nu kraftigt ökat, säger Peter Agervi till Svensk Åkeritidnings nätupplaga.  I den starka byggkonjunktur som råder på Västkusten, med flera stora infrastruktursatsningar, bland annat den omdebatterade Västlänken, finns det all anledning att se positivt på anläggningsverksamheten i koncernen.  Just anläggning var under 2017 det största affärsområdet inom Fraktkedjan Väst, där andelen ökat med 6 procent jämfört med föregående år.

Vad gäller distributionsverksamheten kan nämnas att det tapp av ICA-transporterna som blev följden under sommaren 2017, då DSV Road valde att säga upp samarbetet, har resulterat i att Fraktkedjan Väst, i egen regi, sedan några månader tillbaka är åter hos ICA där cirka 15 lastbilsekipage svarar för en stor del av transporterna från distributionsenheten i Kungälv till ICA-handlare i Västsverige.
Förutom ICA-avtalet har nya kunder knutits till nätverkstrafiken vilket förväntas ge ett ökat utnyttjande av fordon och terminal, med i förlängningen en högre lönsamhet.

- Att, på detta sätt få möjlighet att återta mark och kunna erbjuda skräddarsydda lösningar med mycket handpåläggning, visar på styrkan i Fraktkedjan Väst och det kundfokus som en engagerad organisation på alla nivåer, i bilarna och på kontoret, kan erbjuda kundsidan, sammanfattar Peter Agervi Fraktkedjan Västs mål och ambitioner inför framtiden.  

Text: Lars Johansson