Trailtec är ny generalagent för Transport Support

Publicerad tis, 06/12/2018 - 10:39

Transport Support och Trailtec har nyligen undertecknat ett generalagentsavtal som ger Trailtec ensamrätten att erbjuda skandinaviska kunder Transport Supports lösningar för eftermonterade förarstöd. 

Stefan Strömstedt, Trailtec, ser positivt på avtalet med Transport Support. 

- Dels kan vi nu erbjuda produkter som vi tycker har saknats men framförallt kan vi erbjuda en säkrare trafikmiljö, både för förarna av tunga fordon men också för andra trafikanter, säger han. Vi har nu testat ett flertal produkter tillsammans med ett åkeri här i Göteborgstrakten och både förare och andra trafikanter är mycket positiva till produkterna. Vi har sett att flera av lastbilstillverkarna börjat titta på liknande system, främst då system som varnar för oskyddade trafikanter, men vi upplever att då de produkter vi nu kan erbjuda kan eftermonteras i vilket tungt fordon som helst finns det ett mycket stort behov.

Text: Arne Andersson