Nomineringen öppen till Stora Åkeripriset 2018

Publicerad ons, 04/18/2018 - 05:57

Lönsamt och framgångsrikt företagande bygger på affärsmässig utveckling. Detta är något som styrelsen i Sveriges Åkeriföretag har tagit fasta på. Av det skälet instiftar Sveriges Åkeriföretag och Svensk Åkeritidning en ny utmärkelse – Stora Åkeripriset 2018 – där vinnaren kommer att koras under festliga former vid Sveriges Åkeriföretags Årsmöte i Visby den 24 maj i år.

Sveriges Åkeriföretag och Svensk Åkeritidning har även tidigare delat ut Stora Åkeripriset under åren 2009 – 2013. Bakgrunden var att Sveriges Åkeriföretag 2009 beslutade att lägga mer fokus på att både höja åkerinäringens anseende och att stärka organisationens medlemsföretag.

Under perioden 2014 – 2017 har utmärkelsen varit vilande, men nu har styrelsen i Sveriges Åkeriföretag beslutat att införa denna utmärkelse i ny skepnad.

Det primära syftet med den nya utmärkelsen är att lyfta fram föredömen och goda förebilder i åkeribranschen.

Kriterier för att nomineras är bland annat att bolaget ska ha en stabil ekonomi med god/tillfredsställande vinstmarginal och soliditet. Fordonspark och övrig för verksamheten betydelsefull utrustning ska vara i god ordning och åkeriet ska inte ha varit föremål för några allvarliga överträdelser för exempelvis kör- och vilotider eller överlaster.

Vidare ska åkeriföretaget följa lagar och förordningar kring löner, personal, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Innovationsförmåga och proaktivitet ska vara ledstjärna i verksamheten.
Åkeriföretaget ska behandla medarbetare, kunder och leverantörer på ett respektfullt, humant och korrekt sätt, samt ha etablerat goda relationer med samhället som helhet. Det är ett plus om åkeriföretagaren är en naturlig samtalspart för politiker och myndighetsföreträdare på sina hemorter. Det är även ett plus om åkeriföretagaren har etablerat ett samarbete med yrkesförarutbildningar och andra för åkeribranschen relevanta skolor i sin hemregion.
Åkeriföretaget ska även vara med i Fair Transport.

Nomineringen är nu öppen och det är fritt för vem som helst att lämna förslag på goda föredömen inom svensk åkerinäring.

Nominering sker genom att mejla nomineringar till Svensk Åkeritidnings chefredaktör – och tillika juryordförande i Stora Åkeripriset – på mejladress anders.karlsson@akeri.se

Vinnaren i Stora Åkeripriset 2018 premieras med en pristavla/diplom. Dessutom får vinnaren förfoga över en prissumma som får lämnas som bidrag till valfri erkänd hjälporganisation.

Juryn i Stora Åkeripriset består av Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag, Andreas Lindström, styrelseledamot i Sveriges Åkeriföretag, Ingrid Skoog Bengtsson, styrelseledamot i Sveriges Åkeriföretag, David Östman, styrelseledamot i Sveriges Åkeriföretag och Anders Karlsson, chefredaktör för Svensk Åkeritidning.