Jan Sundling ny styrelseordförande i Green Cargo

Publicerad tors, 03/29/2018 - 12:11

Vid årsstämman för 2018 den 23 mars valdes Jan Sundling till ny styrelseordförande i Green Cargo efter Lennart Pihl. Jan Sundling är även styrelseordförande i SJ och styrelseledamot i Aditro Logistics. Sundling var under perioden 2001 - 2007 vd i Green Cargo.
 

Vid årsstämman nyvaldes även Henrik Höjsgaard och Michael Thorén till ordinarie styrelseledamöter. Henrik Höjsgaard har tidigare i sin karriär bland annat haft direktörsbefattningar i Postnord och Randstad.

Vid årsstämman omvaldes Margareta Alestig Johnson, Anna Elgh, Ann-Christine Hvittfeldt och Ingvar Nilsson till ordinarie styrelseledamöter.

Green Cargo är helägt av svenska staten och lyder under Näringsdepartementet.
Green Cargo brottas sedan några år med lönsamhetsproblem och näringsminister Mikael Damberg har en förhoppning om att den nya styrelsesammansättningen ska bidra till att vända denna negativa trend.

Näringsminister Mikael Damberg motiverar valet av styrelseledamöter i Green Cargo enligt följande:

”Styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy”.

Det framgår av information från Green Cargo.

Enligt Dagens Nyheter har Näringsdepartementet fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av Green Cargos framtid och förlusttyngda verksamhet. En analys ska ge underlag till ett ställningstagande om Green Cargo kan utvecklas bättre i samarbete med SJ. I så fall kommer regeringen att överväga ett samgående.

Green Cargo bildades 2001 i samband med bolagiseringen av Statens Järnvägar (SJ) den 1 januari 2001. Föregångaren var SJ Gods och var en del av SJ.

Jan Sundling utsågs till Green Cargos första vd och styrde bolaget operativt under perioden 2001 – 2007.