Rastplatser kartläggs med appen Live Trafik

Publicerad ons, 03/21/2018 - 13:18

Sveriges Åkeriföretag har initierat en studie via appen Live Trafik. Målet är att kartlägga behovet av rastplatser runt om i landet. 

Genom appen har förare som vistas längs våra vägar möjlighet att skicka in önskemål kring rastplatser. Önskemålen gäller bland annat förslag på nyetablering, antal lastbilsplatser och serviceutbud.

Sveriges Åkeriföretag hör ofta från sina medlemsföretag att det saknas uppställningsplatser över landet. Detta stärks av en studie kring säkra uppställningsplatser som Trafikanalys genomförde 2016. Att det finns tillräckligt med tillgängliga rastplatser och uppställningsplatser längs svenska vägar är av största vikt för att yrkesförare ska kunna ta rast och vila inom ramen för såväl arbetstidslagstiftningen och de i lag reglerade kör- och vilotidsreglerna.

- Genom appen har de som vistas längs våra vägar en unik möjlighet att påvisa behovet av rastplatser, säger Ingemar Resare, Sveriges Åkeriföretag. Att ta in och sammanställa fakta direkt från förarna ger oss en verklig bild av behovet.

Live Trafik är ett samarbete med Trafikverket sedan 7 år tillbaka när det gäller inrapportering av avvikelser i trafiken. Exempel på avvikelser är olyckor, hinder på väg, vägskador, köer etcetera. Alla som laddar hem appen och skapar ett konto kan göra inrapporteringar. Nytt är alltså att apparna är uppdaterade för att ta in rapporter på var någonstans åkerier och förare önskar rastplatser och uppställning längs med våra vägar.

- Att använda ett befintligt, väl etablerat verktyg, skapar bra förutsättningarna för att få in ett tillräckligt underlag, säger Ingemar Resare.

Text: Arne Andersson