Miljön i fokus hos Best Transport

Publicerad ons, 03/21/2018 - 13:15

Flexibilitet, kostnad och leveranstider är idag avgörande vid valet av transportleverantör. Nu ökar också efterfrågan, både från företag och konsumenter, på mer miljövänliga leveransalternativ. 

Därför har Best Transport satsat på hållbara transporter och hemleveranser.

Varans leveranstid är sedan länge en avgörande parameter, både när konsumenter e-handlar och när företag beställer bud. Men även kraven på miljövänligare transporter har växt sig allt större. Best Transport började redan i maj 2015 att klimatkompensera 100 procent av sina transporter.

- Många av våra branschkollegor erbjuder olika tillägg för miljökompensation i sina transporter, säger Niklas Knight, vd i Best Transport. Best Transport har istället valt att alltid inkludera klimatkompensationen, eftersom vi vill ta vårt ansvar för det avtryck verksamheten har på miljön. Vi tycker att det är en självklarhet att det ingår i våra tjänster.

Best Transport har satsat på att ställa om fordonsparken från vanlig diesel till 100 procent förnybart bränsle HVO100. Företaget har också optimerat trafikplaneringen för att så långt som möjligt samlasta olika sändningar och få så effektiva körslingor som möjligt för förarna. Dessutom går samtliga förare hos Best Transport en kurs i sparsam körning. Men ett företag kan inte göra allt och därför efterlyser nu Best Transport fler alternativ från bilindustrin och en bättre infrastruktur för laddningsstationer runt om i Sverige.

- Ska vi och hela branschen verkligen lyckas att fullt ut vara miljövänliga så krävs det att fler instanser samverkar, säger Niklas Knight. Bilindustrin måste våga satsa mer på miljöbilar för logistikbranschen och det måste till fler laddningsstationer runt om i landet för att verkligen göra elbilar inom transport- och logistikbranschen till ett konkurrensfördelaktigt alternativ.

Text: Arne Andersson