Ökad sysselsättning i transportsektorn

Publicerad ons, 03/14/2018 - 08:41

Arbetsgivare i transportsektorn förväntar sig fler jobbtillfällen under våren. Sysselsättningstrenden för det andra kvartalet ligger på plus 6 procent, visar Manpower Group Arbetsmarknadsbarometer.

- Arbetsmarknadsbarometern visar att arbetsgivare i transportsektorn lämnar en positiv jobbprognos för våren, säger Lars Forseth, vd i Manpower Group Sverige. Generellt i Sverige ser vi en arbetsmarknad som digitaliseras i snabb takt, vilket ställer krav på företagsledare att rekrytera talanger med förmågan att snabbt anpassa sig till nya omständigheter

Sysselsättningstrenden för transportsektorn är plus 6 procent, vilket innebär att arbetsgivare förväntar sig fler jobbtillfällen under våren. Det är en ökning jämfört med samma kvartal förra året, då jobbprognosen låg på -3 procent. Sysselsättningstrenden för hela Sverige är plus 2 procent.

Sju av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern inleder året med positiva jobbprognoser. Precis som föregående kvartal så återfinns de mest optimistiska arbetsgivarna i hotell- och restaurangbranschen, som rapporterar en sysselsättningstrend på plus 18 procent. Även arbetsgivare i energisektorn lämnar fortsatt starka jobbprognoser. Däremot signalerar arbetsgivare i byggbranschen samt finans-, fastighets- och uppdragssektorn att efterfrågan på arbetskraft minskar under det kommande kvartalet.

- Digitaliseringen påverkar branscher på olika sätt och i olika takt, men generellt kan man säga att mjuka färdigheter blir allt viktigare på den nya arbetsmarknaden, säger Lars Forseth. God kommunikationsförmåga, samarbetsvilja och kreativ problemlösning är tre egenskaper som efterfrågas av arbetsgivare i allt högre utsträckning.

 

Text: Arne Andersson