Waberer´s ökar omsättning och resultat

Publicerad tis, 03/13/2018 - 06:54

En av Europas större åkerikoncerner – ungerska Waberer´s – redovisar både ökad omsättning och förbättrat resultat för 2017 jämfört med 2016.
 

Det framgår av bolagets bokslutskommuniké som nu har presenterats.

Waberer´s redovisar en omsättning för 2017 på motsvarande cirka 7,2 miljarder kronor (674,4 miljoner euro), vilket är en ökning med 17,8 procent jämfört med 2016.

Waberer´s redovisar ett nettoresultat för 2017 på motsvarande cirka 231 miljoner kronor (21,4 miljoner euro), vilket är en förbättring med 57 procent jämfört med 2016.

Waberer´s redovisar en vinstmarginal för 2017 på 3,2 procent, vilket ska jämföras med 2,4 procent för 2016.

Waberer´s fordonsflotta uppgår nu till 4 303 lastbilar, vilket är en ökning med 12,1 procent jämfört med 2016 då bolaget hade 3 652 lastbilar.