Motormännen efterlyser fler trafikpoliser

Publicerad tors, 03/08/2018 - 13:49

Antalet trafikpoliser har minskat dramatiskt i Sverige. För 25 år sedan fanns det 1 250 trafikpoliser, idag finns det bara cirka 200.
 

Det konstaterar Motormännens Riksförbund.

En viktig förutsättning för trafiksäkerheten är ansvarsfulla bilförare, som kör nyktra och drogfria. I takt med att trafikpoliserna minskar i antal, minskar också nykterhetskontrollerna. 2,7 miljoner nykterhetskontroller utfördes 2010, 2014 var antalet 2 miljoner och 2017 har antalet sjunkit till endast 940 884.

- Det är dags att uppgra­dera trafikpolisens status, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig i Motormännens Riksförbund. Det är endast trafikpoliser som kontrollerar den tunga och kommersiella trafiken. Det är viktiga arbetsuppgifter som bland annat handlar om kör- och vilotider, kontroll av lastvikter och lastsäkring.
Men fler poliser i trafiken behövs också för att öka säkerheten för alla som vistas i på vägarna.

- Förnyat fokus behöver riktas på beteendet i trafiken, hos alla trafikanter, säger Carl Zeidlitz. Här spelar reell polisiär närvaro stor roll, för information, kontroll och trygghet, inte minst för att följa upp förbudet mot handhållen mobil som började gälla 1 februari i år.

Text: Arne Andersson