Renonorden överlåter renhållningsuppdrag till GDL

Publicerad sön, 02/11/2018 - 20:10

Östra Smålands Kommunalteknikförbund och Vimmerby Energi och Miljö AB har var sitt avtal med Renonorden AB om hämtning, omlastning och transport av avfall. Renonorden AB har nu valt att överlåta renhållningsverksamheten till GDL Transport AB, som kommer att ta över verksamheten i de berörda kommunerna från och med april 2018.
 

Sedan i juli 2016 har Renonorden AB avtal med Östra Smålands Kommunalteknikförbund, ÖSK, i Hultsfreds och Högsby kommuner, samt med Vimmerby Energi och Miljö AB, VEMAB, i Vimmerby kommun. Avtalen rör hämtning, omlastning och transport av avfall.

Renonorden AB har nu ingått en överenskommelse om överlåtelse av renhållningsverksamheten i de tre kommunerna till GDL Transport AB. Detta innebär att GDL Transport AB tar över verksamheten från den 1 april 2018.

- Vi ser fram emot att serva invånarna i Hultsfreds, Högsby och Vimmerby kommuner, säger Henrik Holm, vd och koncernchef i GDL Transport AB.

Även Peter Ekholm, vd i Renonorden AB, ser positivt på överlåtelsen av dessa renhållningskontrakt.

- Vi är glada över att ha funnit en lösning som alla parter är nöjda med och vi kommer att göra allt för att medverka till att övergången blir så smidig som möjligt för våra kunder, säger han. Genom denna överenskommelse frigör Renonorden AB resurser som kan föras över till de storstadsregioner där bolaget vuxit mycket under senare tid.

VEMAB och ÖSK har godkänt att de befintliga avtalen nu överlåts till GDL Transport AB.

- Det viktigaste för oss är att säkra en renhållningsverksamhet som alla våra kommuninvånare är nöjda med, säger Åke Nilsson, förbundsordförande för ÖSK.

Claes Wetterström, ordförande i VEMAB, ser också positivt på denna lösning.
- GDL är en lokalt förankrad aktör som vi har goda erfarenheter av att samarbeta med, säger han.

Avtalen löper fram till år 2022, med option på förlängning.
Renonorden är sedan en tid inne i en turbulent tid sedan moderbolaget i Norge – Renonorden ASA – försattes i konkurs hösten 2017, vilket Svensk Åkeritidning tidigare har rapporterat.

Ytterligare ett antal svenska kommuner har under den senaste tiden avslutat sina renhållningskontrakt med Renonorden i förtid – bland andra Partille, Härryda och Lerum kommuner, vilket Svensk Åkeritidning tidigare har rapporterat.