Flyttföretag kräver staten på skadestånd

Publicerad fre, 02/09/2018 - 08:30

Som en följd av felaktiga anklagelser från Konkurrensverket har flyttföretaget NFB förlorat uppdrag och intäkter. Därför begär NFB nu skadestånd från staten.
 

- Konkurrensverkets agerande är en rättsskandal, säger NFB:s grundare Kent Hofmann. Tyvärr kan vi aldrig bli kompenserade fullt ut för de fel som begåtts, men vi vill ändå begära den ersättning som lagen möjliggör.

I ett brev till Justitiekanslern den 7 februari 2018 konstateras att Konkurrensverkets ingripande mot NFB och ICM grundar sig på uppenbart oriktiga rättsliga bedömningar. Därtill har företrädare för verket uttalat sig i media på ett sätt som gett intrycket att NFB och ICM varit skyldiga.

- Skadan består dels i att företagen på felaktiga grunder har uteslutits från offentliga upphandlingar, dels att de inte kunnat förlänga tidigare vunna avtal, säger NFB:s juridiska ombud, advokaten Jonas Bergh. Men väl så allvarligt är att varumärkena skadats, vilket lett till att de förlorat andra affärer.

Konkurrensverket är en statlig myndighet. Enligt skadeståndslagen ska staten ersätta företag för ekonomisk skada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. I ett första skede begär NFB att det ska fastslås att staten är ersättningsskyldig, och när det är klarlagt ska en oberoende expert räkna ut hur stor skadan är. NFB vet att skadan uppgår till många miljoner kronor.

Efter en gryningsräd 2014 och intrång i Kent Hofmanns hem följde krav på att hans bolag NFB Transport Systems AB och Vänrun AB (före detta ICM Kungsholms AB) skulle betala sammanlagt över åtta miljoner kronor i böter för påstådda brott mot konkurrenslagen.

I maj 2016 konstaterade Tingsrätten att NFB och ICM inte hade gjort något fel, men Konkurrensverket valde att driva ärendet vidare. Slutligen fastslog Patent- och Marknadsöverdomstolen den 29 november 2017 att inget brott har begåtts.

- Det har varit en kamp för att få upprättelse och det är en stor lättnad att vi har fått rätt, säger Kent Hofmann.