67 personer förlorar jobbet när DFDS byter terminal

Publicerad tors, 01/11/2018 - 09:46

I samband med julhelgen meddelade DFDS att man flyttar sin Englandstrafik från den egna terminalen i centrala Esbjerg i Danmark till Blue Water Shippings terminal i Östhamnen i samma stad. Samtidigt varslades 67 anställda om uppsägning.

Anledningen till förändringen är, enligt DFDS, att med endast ett anlöp per dag har produktiviteten blivit för låg i den egna terminalen.

- Den nödvändiga volymen saknas helt enkelt, säger Lars Hoffman, fraktdirektör i DFDS i Danmark. Terminalen är avsevärt större än vad som krävs. Detta innebär att det är omöjligt att utnyttja vare sig arbetskraft eller övriga resurser på ett effektivt sätt när arbetet endast pågår cirka 4 timmar per dygn. Detta innebär också att det är omöjligt att räkna hem de investeringar som är nödvändiga för att modernisera den egna terminalen.

Den nya lokaliseringen som valts är Blue Water Shippings terminal i Östhamnen, en terminal som under 2017 byggts ut med nya roro-lägen. DFDS blir därmed första roro-kund i terminalen. Bytet av terminal innebär att Esbjergs innerstad avlastas med cirka 400 tunga transporter per dygn, då den nya lokaliseringen ligger i utkanten av staden.

I samband med flytten varslades 67 anställda om uppsägning.

- Vi beklagar att detta blev nödvändigt, speciellt då många av våra anställda varit i företaget i många år, säger Lars Hoffman. Men utvecklingen av trafiken har omöjlig gjort att driva genom en egen terminal.  Den lösning vi nu valt, med extern partner, ger oss bättre konkurrenskraft och är i linje med det sätt vi opererar i alla övriga hamnar med liknande trafikstruktur.

Text: Lars Johansson