Tima-medarbetare och XR Logistik möts i rätten

Publicerad ons, 01/10/2018 - 13:58

Den 17 januari inleds förhandlingar i Arbetsdomstolen mellan XR Logistik och tre tidigare anställda i bolaget som tagit anställning i konkurrerande Tima Logistik.

Det framgår av information från Arbetsdomstolen.

Förhandlingen ska ta upp frågan om de tre arbetstagarna under sin anställning hos XR Logistik brutit mot lojalitetsplikten och företagshemlighetslagen, samt om arbetstagarna och det konkurrerande bolaget – det vill säga Tima Logistik – är skyldigt att betala skadestånd till XR Logistik.

Svensk Åkeritidnings nätupplaga har tidigare rapporterat om att XR Logistik våren 2016 meddelade att man, efter ingående utredningar, funnit att tre av deras tidigare medarbetare grovt brutit både mot anställningsavtal och lojalitetsplikt, genom att de under pågående anställning förberett och påbörjat konkurrerande verksamhet där man träffat avtal med en av XR Logistiks kunder – Svenska Foder.

De tidigare medarbetarna ska enligt XR Logistik ha kopierat och utnyttjat XR logistiks företagshemliga information, och Tima Logistik som de varit delägare i, tecknade senare avtal med Svenska Foder, som har varit en av XR Logistiks större kunder.