Påtaglig förarbrist i åkeribranschen

Publicerad tors, 10/26/2017 - 10:51

Högkonjunkturen i byggsektorn påverkar åkerierna i stor utsträckning, då byggtransporter utgör nästan halva åkerinäringens verksamhet. Lönsamheten är stor även i andra segment i branschen.

Det framgår av höstens åkeribarometer.

Omkring 700 åkare har svarat på frågor om konjunkturen samt deras bedömning om de kommande sex månaderna. I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfrågan, produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka.

Några faktorer sticker ut. Dels råder en svår överetablering på marknaden just nu och en priskonkurrens istället för kvalitetskonkurrens. Personalbristen är också ett hinder för många åkerier som vill utöka sin verksamhet.

- Förarbristen är påtaglig, säger Tove Winiger, politiskt ansvarig i Sveriges Åkeriföretag. Var femte respondent har rekryterat det senaste halvåret. 60 procent uppger att de vill rekrytera kommande halvår, säger Tove Winiger, politiskt ansvarig vid Sveriges Åkeriföretag. Både lönsamhet och sysselsättningsgrad är okej, enligt respondenterna. Delbranscher som upplever en bra utveckling utöver transporter av byggmaterial är post och paket, närdistribution samt renhållning. Det är glädjande, eftersom årets nyckeltalsundersökning visade på kräftgång för närdistribution. Framtidstron är alltså bättre än förra årets bokslutsresultat.

Hälften av de företag som deltog i undersökningen har svarat att det blivit mer att göra under det senaste halvåret.

- Det är svårt att säga om det är en faktisk ökning eller om det är säsongsbetonat. Sverige befinner sig dock i en väldigt stor byggboom just nu, säger Tove Winiger. Det vore inte så märkligt om det ökade av det. Men det är svårt att säkerställa statistiskt, säger Tove Winiger.

Fotnot: av de tillfrågade företagen så svarade 16 procent. Det är för lågt för att vara statistiskt säkerställt; men det är indikativt för konjunkturläget.