Haanpaa Group blir Samat Nordic

Publicerad sön, 10/15/2017 - 21:50

Haanpaa Group har per den 11 oktober i år bytt varumärke och firmanamn, från Haanpaa Group till Samat Nordic. Förändringen sker mot bakgrund av att Samat i juli 2016 förvärvade Haanpaa av riskkapitalister.

Haanpaa Group bedriver omfattande verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Storbritannien, Estland, Belgien, Nederländerna och Polen.

Vid tidpunkten då Samat förvärvade Haanpaa Group, det vill säga i juli 2016, hade Haanpaa Group 380 medarbetare och en fordonsflotta på 350 lastbilsekipage som ägs dels av Haanpaa, dels av inhyrda åkerier.

Omsättningen i Haanpaa uppgick 2015 till motsvarande cirka 930 miljoner kronor (98 miljoner euro).

Samat Group, med huvudkontor i Frankrike, har sedan tidigare 2 000 medarbetare och en fordonsflotta på 1 500 lastbilsekipage. Omsättningen i Samat Group uppgick 2015 till motsvarande cirka 2,2 miljarder kronor (216 miljoner euro).

Samat Group bedriver sedan tidigare transport- och logistikverksamhet inom tank- och kemprodukter i Frankrike, Spanien och Portugal.

Samat Group förvärvade Haanpaa Group av flera skäl. Samat vill bland annat utveckla sin närvaro i Europa genom att integrera verksamheten i Haanpaa Group i Sverige, Finland Norge, Estland, Ryssland och Nederländerna. Samat vill även omstrukturera sin geografiska ställning när det gäller kunduppdrag. Samat vill dessutom förbättra sin möjlighet att möta de utmaningar och behov som den europeiska kemindustrin ställer när det gäller lastbilstransporter och intermodala transporter. Genom förvärvet vill Samat dessutom att Samat och Haanpaa ska dra fördel av varandras kunnande och kompetens.

Efter förvärvet av Haanpaa Group har Samat-koncernen 2 380 medarbetare, 1 850 lastbilsekipage och verksamhet i 12 länder. Årsomsättningen uppgår till motsvarande cirka 3,2 miljarder kronor (314 miljoner euro).

Haanpaa startades 1949 i Finland som ett privat åkeri med namnet Haanpää som är grundarnas familjenamn. 1999 förvärvade Haanpää det stora svenska tanktransportåkeriet ADR Transport och ADR-Haanpää bildades. En tid efter förvärvet gick Wallenberg-sfärens riskkapitalbolag EQT in som majoritetsägare, men med familjen Haanpää som ägare av en tredjedel av bolaget.

2004 förvärvade ADR-Haanpää finska Viinikka. 2005 förvärvade det brittiska riskkapitalbolaget Pamplona Capital Management samtliga aktier i Haanpää. Efter ett tag namnändrades bolaget till Haanpaa.

Under perioden 2009 – 2014 förvärvade investmentbolaget ALMC stegvis aktiemajoriteten i Haanpaa Group. 2015 förvärvade investmentbolaget Anchorage Capital Group aktiemajoriteten i bolaget av ALMC. I juli 2016 förvärvade franska Samat Group Haanpaa av Anchorage Capital Group. Och nu i oktober 2017 namnändras Haanpaa Group till Samat Nordic.