Gävle Hamn effektiviserar

Publicerad mån, 10/09/2017 - 19:18

När Gävle Hamn avyttrade den operativa verksamheten i terminalerna till Yilport i maj 2016 kunde de helt fokusera på rollen som hamnmyndighet och infrastrukturägare. Den nya organisationen började med att identifiera sina absolut viktigaste processer, och insåg snabbt att två av dessa var inpassering, som då var outsourcad till en bevakningsfirma, och trafikledning.

- Ett naturligt första steg blev att kraftsamla inom dessa nyckeltjänster, säger Linda Astner, chef för Port Authority i Gävle Hamn. Vi ville ta tillbaka kommandot över inpassering och kunna utveckla tjänsterna som integrerade delar av verksamheten.

Under våren 2017 påbörjades rekrytering av medarbetare till den funktion som ska hantera båda dessa tjänster. Den första september samlades den nya gruppen för en hel månads utbildning i hamnen.

- Vi har verkligen blivit väl bemötta och fått lära oss hamnen och jobba ihop vår grupp under den här månaden, säger Frida Persson, ny medarbetare som har studerat sjöfart på Chalmers och har erfarenhet av lager och arbete på sjön.

Linda Astner berättar att den nya organisationen har medfört att de kan bli vassare på sina kärnområden och arbeta mer strategiskt än tidigare. Nya samarbeten, bättre tillgänglighet, hållbarhet och digitalisering är några områden där Gävle Hamn satsar. Som andra hamn i Sverige har de bland annat anslutit sig till den nationella digitala portalen för fartygsanlöp, Marine Single Window.

- Sjöfarten är en viktig pusselbit för ett hållbart samhälle, säger hon. Våra prognoser visar starkt växande gods- och trafikflöden. Med vårt nya Hamntrafikkontor står vi väl rustade att möta framtiden.