Han får viktig roll i nytt anläggningsutskott

Publicerad ons, 10/04/2017 - 15:50

Peter Svensson vid Sveriges Åkeriföretag får en nyckelroll i BEAsts anläggningsutskott, som ska underlätta för kommunikationen mellan åkerier och byggföretag.
– Det känns jätteroligt att ha fått förtroendet och att det nu finns en representant för åkarna i Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, säger han.

Utskottet ska arbeta med att sprida kännedomen om en ny standard för kommunikation mellan åkerier och byggföretag med namnet BEAst Supply NeC, som ska förenkla hanteringen av logistikmeddelande som används i byggprocessen. 

En digital standard som detta är mycket viktig när det gäller att kommunicera digitalt för många företag. Hittills har detta enbart skötts på papper eller genom mobila system som kanske bara används av ett fåtal företag:

– Innan har man fått hitta på egna lösningar och har inte kunnat kommunicera med byggföretagen på ett smidigt sätt. Nu hoppas jag att vi får till en utveckling där företag på byggsidan kan skicka sina leveransplaner till åkerierna och att dessa kan kommunicera vad de har utfört och därefter skicka e-faktura, säger Peter Svensson.

Arbetar med flera områden

Utskottet arbetar med frågor inom hela området anläggningstransporter: maskintjänster, asfalt, betong, återvinning och byggavfall samt miljö.

Fler områden ska utvecklas den närmaste tiden:

– Vi har också arbetat fram en standard för miljöredovisning och kommer arbeta för en digitalisering av handlingar som används vid transporter av farligt avfall.

– Förr var man tvungen att först skriva på ett papper på arbetsplatsen, lämna över den på platsen där man tippar där alla ska skriva på och sedan dokumentera handlingarna. Det ska nu på sikt ske helt digitalt.

Bidrar med åkarperspektiv

Peter Svensson hoppas kunna bidra med åkarpespektivet men också föra med sig kunskap från åkerinäringen in i BEAst:

– Detta är en win-winsituation som jag ser det. Jag för med mig kunskap till BEAst:s medlemmar där också åkerier ingår men tar det också med mig till medlemsföretagen i Sveriges Åkeriföretag, som får ta del av matnyttig information om den nya digitala hanteringen.

– Sen plockar jag med mig deras perspektiv i vårt arbete i utskottet. Det är viktigt att åkeribranschen och byggbranschen arbetar tillsammans när det gäller digital utveckling, säger Peter Svensson.

Sparar resurser

Ett åkeri som går över till att använda den nya standarden bör kunna kostnadsbesparingar inom flera områden, menar han:

– Genom att kunna kommunicera åt båda håll så kan planeringen underlättas och man får bort en del administration. Man får loss tid och sparar in kostnader och får på samma gång högre leveranssäkerhet och en högre fyllnadsgrad i transporterna.

Det nya utskottet är ett av totalt fyra inom BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) som i dagsläget har 100 stycken medlemmar, bestående av ledande företag och organisationer från branschens olika delar som samverkar för att utveckla byggbranschens e-Affärer.