Volvo rullar ut gaslastbilar med dieselprestanda

Publicerad tis, 10/03/2017 - 18:25

Volvo Lastvagnar introducerar nu tunga Euro 6-lastbilar som kör på flytande naturgas eller biogas. De nya tunga lastbilarna har samma prestanda, körbarhet och bränsleförbrukning som Volvos dieseldrivna modeller.

De nya lastbilarnas koldioxidutsläpp är dessutom 20–100 procent lägre än dieselmodellernas, beroende på vilket bränsle man kör på. Nya Volvo FH LNG och Volvo FM LNG erbjuds med 420 eller 460 hk för tunga regionala transporter och fjärrtransporter.

- Med våra nya lastbilar som kör på flytande naturgas eller biogas kan vi erbjuda ett alternativ med låg miljöpåverkan som fortfarande uppfyller de höga kraven på prestanda, bränsleeffektivitet och räckvidd, säger Lars Mårtensson, miljö- och innovationsdirektör i Volvo Lastvagnar. Det är en förutsättning för våra kunder inom regional- och fjärrtrafiken.

I stället för en Ottomotor, som är den konventionella lösningen för gasdrivna fordon, drivs Volvo FH LNG och Volvo FM LNG av gasmotorer som använder sig av dieselcykelteknik. Det innebär att åkerier som väljer gas kan göra det utan att kompromissa med körbarheten, bränsleeffektiviteten och tillförlitligheten. Volvos gasmotor med 460 hk levererar ett maximalt vridmoment på 2 300 Nm medan motorn med 420 hk producerar 2 100 Nm. Det är lika mycket som Volvos motsvarande dieselmotorer. De har dessutom en bränsleförbrukning som ligger på samma nivå som Volvos dieselmotorer, men 15-25 procent lägre än konventionella gasmotorer.

Bränslet som används är naturgas i form av LNG (flytande naturgas) eller biogas (även kallat bio-LNG). Båda bränsletyperna består av metan. Med biogas kan klimatavtrycket minskas med hela 100 procent och med naturgas blir minskningen 20 procent. Statistiken syftar på utsläppen från fordonet under användning, från tank till hjul.

För att maximera räckvidden fylls tankarna med LNG som lagras under ett tryck på 4-10 bar och en temperatur på -140 till -125 °C. Den största bränsletankvarianten innehåller tillräckligt med LNG för att klara upp till 100 mil med ett ekipage på 40 ton. Att tanka tar ungefär lika lång tid som att tanka diesel. Under körningen värms bränslet upp, trycksätts och omvandlas till gas innan det sprutas in i motorn. För att antända gasen tillförs en liten mängd diesel eller HVO (vätebehandlade vegetabiliska oljor), samtidigt som insprutningen sker. För att uppnå en hundraprocentig minskning av koldioxidutsläppen måste den fossila dieseln ersättas med HVO och kombineras med bio-LNG.

Volvo Lastvagnar samarbetar nu med gasleverantörer och kunder för att bygga ut LNG-infrastrukturen i Europa. Utvecklingen har politiskt stöd i många länder och från EU. En strategi för att bygga ut LNG-infrastrukturen ingår också i EU-kommissionens och medlemsstaternas åtgärdspaket för att säkra Europas energiförsörjning på sikt.

- Naturgas innebär tydliga miljömässiga fördelar, säger Lars Mårtensson. Priset är konkurrenskraftigt i många länder och det finns tillräckligt med reserver för att försvara storskalig användning. Vårt fokus på LNG-fordon skapar nya möjligheter för kunderna att driva bränsle- och kostnadseffektiva verksamheter. Samtidigt gör vi det möjligt för företag som kör tyngre transporter att minska sin klimatpåverkan.

Försäljningen av Volvo FM LNG och Volvo FH LNG kommer att börja under våren 2018.