Bristande lönsamhet för skogsåkerier

Publicerad sön, 10/01/2017 - 21:00

Skogstransporter växer långsammare än övriga godstyper. Det framgår av en färsk rapport från Sveriges Åkeriföretag.

Skogsåkerier­na håller nu tillbaka sina investeringar. Den långsiktiga prispressen i den strukturellt utsatta pappersindustrin har visat sig svår att vända.

 - Lönsamheten är under press från finansiellt utsatta kunder inom pap­perssektorn, säger Ulric Långberg, branschchef i Sveriges Åkeriföretag. Kundernas lönsamhet ser fortsatt svag ut, vilket riskerar att pressa rater. 

 De begränsade investeringarna talar för en mer normal lönsamhet på medellång sikt. Fördröjda nya regler om fordonsvikter påverkar också investeringsviljan negativt. 

- Vi måste få besked och högre tempo från regeringen i flera viktiga frågor som påverkar skogstransporterna. Vägnätet för 74-tonsfordon är en av flera viktiga faktorer, säger Göran Danielsson, ansvarig för skogstransportfrågor i Sveriges Åkeriföretag.
Under 2016 sjönk median­omsättningen för transportörer inom skogssektorn med cirka 2,6 procent. Det är ett svagare resultat än för medianåkeriet i det totala urvalet om 3500 företag.

 Den underliggande marknad­sutvecklingen - uppskattad genom TRAFA:s statistik för värdet av transportarbetet med rundvirke, flis och massa i Sverige visar en betydligt högre omsättningstrend för verksam­hetsområdet. 
Tillväxtsprånget skedde dock främst under 2000-talets första hälft - troligtvis till följd av branschkonsolidering.