Ingvar Sandahl död

Publicerad fre, 09/29/2017 - 12:12

I en ålder av 90 år avled den 23 september den välkände och framgångsrike åkeriföretagaren Ingvar Sandahl, Bratteborg, Skillingaryd.

Ingvar Sandahl tog 1949 över sin fars, Enock, åkeriverksamhet.

Åren gick och Ingvar Sandahl insåg tidigt att för att kunna expandera så behövdes fler lastbilar och fler åkerier.  Sedan växte det mycket fort. Ingvar slutade köra lastbil och blev
transportledare på kontoret istället. På den tiden var det en enorm utveckling i samhället med nybyggnation av många fabriker och bostäder.

Efter att ha haft egna kundkontakter började Sandahls 1956 att köra för Bilspedition i Värnamo mer regelbundet. Bilspedition ingår numera i transport- och logistikkoncernen DB Schenker.

1958 flyttade familjen Sandahl från Åsafors till Skillingaryd.

1961 bildades Aktiebolaget Ingvar Sandahls Åkeri. Samma år bildade Sandahls även Skillingaryds Grus AB. Året därefter köptes Klevshults Åkeri och 1964 kunde Sandahls flytta in i en nybyggd terminal och 1967 bildades Värnamo Åkeri AB tillsammans med dåvarande Bilspedition.

1979 började Ingvar och Britta Sandahls son Thord att arbeta i Sandahls Åkeri AB, efter att ha avlagt civilingenjörsexamen på Chalmers i Göteborg.
Ingvar Sandahl har däremot byggt hela sitt imperium på enbart sexårig folkskoleutbildning och ett sinne och en fallenhet för risktagande och företagande.

I början av 1990-talet lämnade Ingvar Sandahl över vd-rollen i Sandahlsbolagen till Thord Sandahl som sedan dess är vd och koncernchef i detta privatägda, svenska åkeri- och transportimperium.

Sandahlsbolagen – som i dag ägs av Ingvars söner Thord och Christer Sandahl med familjer – är en av landets största privatägda åkerikoncerner.

Omsättningen i Sandahlsbolagen Sweden AB, med huvudkontor i Värnamo, uppgick 2016 till 1,5 miljarder kronor.

Ingvar Sandahl sörjs närmast av sönerna Thord och Christer Sandahl med familjer.