Fler betalar för miljövänliga transporter

Publicerad ons, 04/05/2017 - 14:01

Andelen företag som betalar extra för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent på fyra år. Siffrorna kommer från en färsk undersökning bland transportinköpare som IVL, Svenska Miljöinstitutet har gjort.

– Vi har gjort den här undersökningen två gånger tidigare men det är först nu som vi ser att betalningsviljan för miljövänligare transporter har ökat markant och att fler företag ställer miljörelaterade krav vid upphandling, säger Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Liknande positiva siffror kom också fram i en undersökning riktad till medlemmar i Sveriges Åkeriföretag, som genomfördes 2014. Då ansåg 23,7 procent att transportköparna var beredda att betala mer för en hållbar transport.

En femtedel av Sveriges Åkeriföretag medlemmar ingår numera i Fair Transport vilket innebär att de skriver under på att köra trafiksäkert, klimatsmart och att ta ansvar kring det egna företagandet.

En tredjedel efterfrågade

hållbarhetsredovisningen av Fair Transport som presenterades nyligen, framgick att så många som en tredjedel av de anslutna företagen ser en efterfrågan av detta hos transportköparna.

– Det går framåt men det kan bli bättre än idag. Vill man nå Sveriges mål för fossilfrihet måste fler företag ta ett större ansvar och prioritera miljöanpassade transporter, säger Tove Winiger, samhällspolitisk ansvarig vid Sveriges Åkeriföretag. 

I slutet av 2015 gjordes en analys av Fair Transport med kvalitativa intervjuer med åkerier och kunder. Där framkom att lägsta pris fortfarande var kundens viktigaste val. I Svenska Miljöinstitutets undersökning framgick också att transportinköpare fortsatt sällan kompromissar med transporttiden:

– Tyvärr sätter många företag tidsrestriktionerna på ett sådant sätt att det missgynnar möjligheten till samlastning och effektiv planering. Beställningen av snabba och omedelbara leveranser sker lite slentrianmässigt och borde kunna hanteras annorlunda, säger Linda Styhre.

Fotnot: Svenska Miljöinstitutets undersökning har skett tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.