Lägre avgifter för längre lastbilar

Sänkta priser på Öresundsbron.

Mer från Svensk Åkeritidning

2018-12-18 - Startskott för hamnutbyggnad i Gävle

Den 12 december inspekterade Eryn Dinyovszky, vd i Yilport Nordic och Fredrik...

2018-12-18 - Volvo Lastvagnar får ny vd


Roger Alm har utsetts till ny vd för Volvo Lastvagnar och till ny medlem av...

2018-12-18 - Urbaser Sverige beställer 50 biogasdrivna Econic

Renhållningsbolaget Urbasers svenska verksamhet har fått leverans av 50 nya...

2018-12-18 - Lägre avgifter för längre lastbilar på Öresundsbron

Från och med den 1 januari lanserar Öresundsbron två nya initiativ för...

2018-12-17 - Anette Jarlemark till Evry


Evry rekryterar Anette Jarlemark till tjänsten som verksamhetskonsult. I sin...

2018-12-17 - Jetpak förvärvar i Belgien

Det belgiska expressleveransföretaget Right Away är nu en del av Jetpak Group...

2018-12-17 - Logistic Contractor avyttrar tre logistikanläggningar

Logistic Contractor säljer tre logistikfastigheter till Ängsö Logistik AB, ett...

2018-12-17 - Hon är ny chef för Transportföretagens arbetsgivarservice

Annika Nordin har tillträtt som chef för arbetsgivarservice på...

Mercedes Econic Urbaser.

URBASER SVERIGE BESTÄLLER 50 BIOGASDRIVNA ECONIC

Renhållningsbolaget Urbasers svenska verksamhet har fått leverans av 50 nya biogasdrivna Mercedes-Benz Econic lastbilar som ska användas i Stockholms Stad. Det är den största leverans av modellen som någonsin gjorts i Sverige. Bilarna kommer att köras på biogas som till stor del produceras av det matavfall som bilarna själva samlar in.

Spanska Urbaser, som tog över Reno Nordens verksamhet i Sverige våren 2018, i är landets största aktör när det gäller renhållning. Totalt har man cirka 500 anställda och 350 lastbilar i Sverige varav Mercedes-Benz Econic är den enskilt vanligaste modellen. Sedan en lång tid tillbaka ansvarar bolaget för insamling av hushållsavfall i stora delar i Stockholm. Nu har man även hand om insamling av matavfall, något som passande nog sker med biogasdrivna lastbilar då matavfallet omvandlas till just biogas.
 50 nya Mercedes-Benz Econic har köpts in för att kunna klara av uppdraget.


- Econic är den enda lastbil på marknaden som verkligen är byggd för att jobba som sopbil, säger Urbaser Sveriges vd Peter Ekholm. Arbetsmiljön är i en klass för sig! Fler än 50 procent av alla våra lastbilar i hela landet är Econic idag.

Econics hytt ser mer ut som en buss, och har ett väldigt lågt insteg. Det betyder mycket för personal som går ut och in i bilen kanske 500 gånger per dag.

- Det är inte bara det låga insteget, utan även att föraren kan gå rakt genom hytten och ut på högersidan utan att gå ut i trafiken, säger Peter Ekholm. Bussdörrarna på högersidan är suveräna och gör det lättare att arbeta i trånga miljöer.

En annan aspekt på arbetsmiljö är att Econic har mycket större glasytor än andra lastbilar. Det gör att sikten blir bättre och att föraren inte blir lika stressad över risken att det finns oskyddade trafikanter som han inte ser.

Att sopbilarna körs på biogas var ett krav i upphandlingen från Stockholm Stad. 
Biogas är ett förnybart drivmedel som produceras bland annat av insamlat matavfall och slam från reningsverk. Detta rötas i en speciell process och renas från koldioxid och slutprodukten består till 97 prcent av metan. Förutom att det är ett förnybart bränsle släpper det också ut mindre kväveoxid och partiklar samt ger tystare fordon. Restprodukten – rötmassan – är kväverik och används som naturgödsel.


 

Svensk Åkeritidning

Svensk Åkeritidning är åkeriföretagens affärstidning som rapporterar om aktuella branschnyheter.

Tidningen kommer för närvarande ut 10 gånger per år och ges ut av AB Åkerikonsult.

Svensk Åkeritidning är medlem i Sveriges Tidskrifter och har en TS-kontrollerad upplaga.

Läs mer om Sveriges Åkeriföretag

VÅRA LEDORD

  • AKTUELLT - Vi lyfter fram de senaste händelserna i branschen
  • INFORMATIVT - Vi berättar om lagförändringar, ny teknik och innovativa transportlösningar
  • SAKLIGT - Vi speglar verkligheten utan att varken överdriva eller försköna
  • TROVÄRDIGT - Vi förmedlar alltid kontrollerad fakta

FACEBOOK

Vill ni prata med oss, diskutera innehållet i våra artiklar eller bara hålla er ajour så får ni gärna besöka oss i sociala medier. Följ gärna länken nedan:

facebook    

Svensk Åkeritidning nr 1 2019.