Tempcon förvärvar delar av GBS Trafik

Mer från Svensk Åkeritidning

2019-05-23 - Tempcon förvärvar delar av GBS Trafik

Tempcon har, genom dotterbolaget Tempcon Stockholm AB, förvärvat delar av...

2019-05-21 - Ökad omsättning för Freja – fortsatt trögt i Sverige

Den danska transport- och logistikkoncernen Freja Transport & Logistics...

2019-05-21 - Best Transport förvärvar i Norge

Best Transport stärker sin ställning i Norge genom att förvärva Pilotene...

2019-05-16 - Börjes Logistik & Spedition tar över Logit i Varberg

Nybro-baserade Börjes Logistik & Spedition förvärvar Logit Europe i Varberg...

2019-05-16 - 14 medarbetare får gå när NCC lägger ner Loop Industries

Den 14 juni i år avvecklas verksamheten i Loop Industries. 14 personer har...

2019-05-16 - NCC bygger höglager i Gävle Hamn

NCC har tecknat avtal med Gävle Hamn för att bygga det automatiserade höglagret...

2019-05-16 - Ny logistikchef hos Wibax Logistics

Örjan Svensson, 52 år från Gällivare har tillträtt som logistikchef på Wibax...

2019-05-15 - Världspremiär för självkörande T-pod på allmän väg i Jönköping

Svensk Åkeritidning var på plats i Jönköping på onsdagsförmiddagen när den...

Rundvirkesekipage.

SCANIA ÖKAR BÅDE OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Scania-koncernen redovisar en omsättning för 2018 på 137,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2017. Koncernen redovisar ett rörelseresultat för 2018 på 13,8 miljarder kronor, vilket är en ökning jämfört med 1,4 miljarder kronor jämfört med 2017.

Det framgår av Scania-koncernens bokslutskommuniké som nu har presenterats. 

- 2018 blev ett år av fortsatt tillväxt och med rekord på flera områden, samtidigt som vi genomförde den största industriella omställningen i bolagets historia, säger Scanias vd Henrik Henriksson. Leveranser av lastbilar, bussar och motorer nådde historiskt höga nivåer, likaså servicevolymen. Scanias nettoomsättning uppgick till 137,1 miljarder kronor, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Resultatet steg till 13,8 miljarder kronor vilket gav en rörelsemarginal på 10,1 procent. Högre fordons- och servicevolymer, liksom valutaeffekter, bidrog positivt medan högre produktionskostnader för drift av dubbla produktprogram och störningar i leverantörskedjan påverkade resultatet negativt.

De totala fordonsleveranserna ökade med 6 procent under 2018 till rekordhöga 96 477 enheter, vilket ska jämföras med 90 777 enheter för 2017. 


Henrik Henriksson framhåller att orderingången för lastbilar sjönk med 12 procent under 2018 jämfört med den höga nivån motsvarande period föregående år. 

- Efterfrågan i Europa fortsätter på en god nivå med hög aktivitet hos våra kunder, säger han. I Latinamerika går Brasiliens återhämtning långsamt framåt. I Asien föll orderingången i jämförelse med föregående år på grund av Mellanöstern. Efterfrågan i Eurasien är fortsatt god, även om en viss avmattning skett i Ryssland mot slutet av året. Buss påverkas också negativt av en lägre orderingång i Mellanöstern men totalt sett är orderingången i nivå med föregående år. För affärsområdet Engines är efterfrågan hög inom alla segment, delvis tack vare en förköpseffekt i Europa.

Antalet anställda i Scania-koncernen uppgick vid utgången 2018 till 52 103 personer, jämfört med 49 263 vid motsvarande tidpunkt för 2017.

Scania ägs av Volkswagen via dess dotterbolag Traton Group.

Svensk Åkeritidning

Svensk Åkeritidning är åkeriföretagens affärstidning som rapporterar om aktuella branschnyheter.

Tidningen kommer för närvarande ut 10 gånger per år och ges ut av AB Åkerikonsult.

Svensk Åkeritidning är medlem i Sveriges Tidskrifter och har en TS-kontrollerad upplaga.

Läs mer om Sveriges Åkeriföretag

VÅRA LEDORD

  • AKTUELLT - Vi lyfter fram de senaste händelserna i branschen
  • INFORMATIVT - Vi berättar om lagförändringar, ny teknik och innovativa transportlösningar
  • SAKLIGT - Vi speglar verkligheten utan att varken överdriva eller försköna
  • TROVÄRDIGT - Vi förmedlar alltid kontrollerad fakta

FACEBOOK

Vill ni prata med oss, diskutera innehållet i våra artiklar eller bara hålla er ajour så får ni gärna besöka oss i sociala medier. Följ gärna länken nedan:

facebook    

Svensk Åkeritidning nr 1 2019.