Burlink växer inom tanktransporter

Mer från Svensk Åkeritidning

2019-04-16 - Älskade stad till Oslo

Samlastningskonceptet Älskade stad har expanderat till Norge under namnet...

2019-04-16 - Burlink växer inom tanktransporter

Piteå-baserade Burlink Transport har per den 1 april i år tagit över...

2019-04-15 - Statsministern pratade Fair Transport hos Öhrlunds Åkeri

På lördagen, den 13 april, besökte statsminister Stefan Löfvén Öhrlunds Åkeri i...

2019-04-15 - Nordberghs rullar ut biogasdrivna lastbilar

Just nu rullar Tommy Nordberghs Åkeri i Hjärnarp ut sina första tre av totalt...

2019-04-15 - Nordberghs Åkeri öppnar terminal i Västerås


Ett av Sveriges större åkerier inom tempererade transporter – Hjärnarp-baserade...

2019-04-11 - GN Transport utökar med ytterligare logistikfastighet


GN Transport, som är moderbolag i GN-koncernen där även GN Logistics ingår,...

2019-04-11 - Ica öppnar e-handelslager i Göteborg

Bättre service och nyanställningar när ICA öppnar e-handelslager i Göteborg.

2019-04-11 - Politikerbesök hos GN Transport

Vad är viktigt för transport- och logistikbranschen i Halmstad för att vi ska...

Rundvirkesekipage.

SCANIA ÖKAR BÅDE OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Scania-koncernen redovisar en omsättning för 2018 på 137,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2017. Koncernen redovisar ett rörelseresultat för 2018 på 13,8 miljarder kronor, vilket är en ökning jämfört med 1,4 miljarder kronor jämfört med 2017.

Det framgår av Scania-koncernens bokslutskommuniké som nu har presenterats. 

- 2018 blev ett år av fortsatt tillväxt och med rekord på flera områden, samtidigt som vi genomförde den största industriella omställningen i bolagets historia, säger Scanias vd Henrik Henriksson. Leveranser av lastbilar, bussar och motorer nådde historiskt höga nivåer, likaså servicevolymen. Scanias nettoomsättning uppgick till 137,1 miljarder kronor, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Resultatet steg till 13,8 miljarder kronor vilket gav en rörelsemarginal på 10,1 procent. Högre fordons- och servicevolymer, liksom valutaeffekter, bidrog positivt medan högre produktionskostnader för drift av dubbla produktprogram och störningar i leverantörskedjan påverkade resultatet negativt.

De totala fordonsleveranserna ökade med 6 procent under 2018 till rekordhöga 96 477 enheter, vilket ska jämföras med 90 777 enheter för 2017. 


Henrik Henriksson framhåller att orderingången för lastbilar sjönk med 12 procent under 2018 jämfört med den höga nivån motsvarande period föregående år. 

- Efterfrågan i Europa fortsätter på en god nivå med hög aktivitet hos våra kunder, säger han. I Latinamerika går Brasiliens återhämtning långsamt framåt. I Asien föll orderingången i jämförelse med föregående år på grund av Mellanöstern. Efterfrågan i Eurasien är fortsatt god, även om en viss avmattning skett i Ryssland mot slutet av året. Buss påverkas också negativt av en lägre orderingång i Mellanöstern men totalt sett är orderingången i nivå med föregående år. För affärsområdet Engines är efterfrågan hög inom alla segment, delvis tack vare en förköpseffekt i Europa.

Antalet anställda i Scania-koncernen uppgick vid utgången 2018 till 52 103 personer, jämfört med 49 263 vid motsvarande tidpunkt för 2017.

Scania ägs av Volkswagen via dess dotterbolag Traton Group.

Svensk Åkeritidning

Svensk Åkeritidning är åkeriföretagens affärstidning som rapporterar om aktuella branschnyheter.

Tidningen kommer för närvarande ut 10 gånger per år och ges ut av AB Åkerikonsult.

Svensk Åkeritidning är medlem i Sveriges Tidskrifter och har en TS-kontrollerad upplaga.

Läs mer om Sveriges Åkeriföretag

VÅRA LEDORD

  • AKTUELLT - Vi lyfter fram de senaste händelserna i branschen
  • INFORMATIVT - Vi berättar om lagförändringar, ny teknik och innovativa transportlösningar
  • SAKLIGT - Vi speglar verkligheten utan att varken överdriva eller försköna
  • TROVÄRDIGT - Vi förmedlar alltid kontrollerad fakta

FACEBOOK

Vill ni prata med oss, diskutera innehållet i våra artiklar eller bara hålla er ajour så får ni gärna besöka oss i sociala medier. Följ gärna länken nedan:

facebook    

Svensk Åkeritidning nr 1 2019.