Yrkesförare mest utsatta för olyckor vid lastning och lyft

Publicerad mån, 11/16/2020 - 16:38 - Foto: Adam Fredholm

Att skada sig när man lastar, lossar, bär eller flyttar föremål är den näst vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. Denna typ av olycka drabbar oftare män än kvinnor och är vanlig inom industrin och bland yrkesförare. Det visar statistik från AFA Försäkring i en ny rapport.

– Vi ser att drygt 1 800 allvarliga arbetsolycksfall inträffade i samband med att man lastade, lossade, bar eller flyttade föremål under år 2017 och 2018. Olyckstypen utgjorde under denna period ungefär 8 procent av de allvarliga arbetsolycksfallen, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på AFA Försäkring.

– Ofta handlade det om att man halkade i samband med lyft eller att man slant och tappade föremål. Ibland hände detta på grund av missförstånd när två personer lyfte något tillsammans.

Rapporten bygger på en genomgång av 1 813 allvarliga arbetsolycksfall som inträffade under 2017 och 2018 och som beror på olyckstypen lasta, lossa, bära eller flytta och där AFA Försäkring har betalat ut ersättning genom arbetsskadeförsäkringen.

Det är vanligare att män drabbas än att kvinnor gör det, men en viktig förklaring till det är att olyckstypen framför allt inträffar i mansdominerade yrkesgrupper. Flest antal allvarliga arbetsolycksfall inträffar inom industrin, medan yrkesförare har högst risk att drabbas av olyckstypen, säger Elin Henriksson.

Bland kvinnorna är det, logiskt nog, istället kvinnodominerade yrkesgrupper som står för det högsta antalet olyckor.

– Där är olyckstypen vanligast för yrkesgruppen försäljare inom handel med mera, som står för 17 procent av olyckorna. Därefter kommer yrkesgrupperna metall- och övrigt industriellt arbete och undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera.

9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar, vilket gör att bolaget har en unik skadedatabas med 15 miljoner ärenden. Här finns information om vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar.

– Genom att sprida rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Elin Henriksson.

 

Elin Henriksson Afa Försäkring