Widriksson utser ny logistikchef

Publicerad ons, 06/09/2021 - 17:16

Widriksson Logistik har utsett Tomas Grönqvist till den nya rollen som logistikchef, med ansvar för att optimera varuflöden och utveckla företagets planerings- och prognosfunktion.

Rollen som logistikchef är en ny tjänst i ledningsgruppen och inom kort kommer också en ny transportchef att tillsättas meddelar Widriksson i ett pressmeddelande. Det är den tidigare rollen som operativ chef i företaget som nu delas upp i logistikchef och transportchef. Bakgrunden till uppdelningen är att Widriksson befinner sig i en tillväxtfas med ökade volymer vilket enligt bolaget ställer intensifierade krav på optimering och planering i hela logistikkedjan. Logistikchefen ska leda planerings-, trafiklednings-, och terminalorganisationen samt arbeta nära kunderna med prognostisering och tjänsteutveckling. 

Tomas Grönqvist har arbetat på Widriksson sedan 2020 med ansvar för företagets terminaler i rollen som terminalchef. Han har tidigare lett komplexa logistikuppdrag inom bland annat byggsektorn och ansvarat för implementationen av lean-metodiken i flertalet företag. 

– Jag ser fram emot att gå in i en roll som är ny både för mig och för Widriksson. Logistikbranschen är under stor utveckling, och det kräver också nya logistiklösningar. Jag ser fram emot att stärka Widrikssons erbjudande genom att tillsammans med våra kunder hitta nya arbetssätt för att förbättra prognoserna, säger Tomas Grönqvist.

Tomas tillträder rollen som logistikchef den 7 juni.

Thomas Grönqvist blir logistikchef på Widriksson.