VTI ska påskynda elektrifieringen av transportsektorn

Publicerad fre, 09/03/2021 - 09:15

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har fått ett särskilt uppdrag av regeringen som ska bidra till kunskapsuppbyggnaden inom elektrifiering av transporter, och därmed snabba på processen.

– Det är bra att vi får ett samlat uppdrag som möjliggör att vår kompetens kan användas på bästa möjliga säger, säger Tomas Svensson, generaldirektör på VTI.

Uppdraget innebär att VTI ska bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn. VTI kommer även att genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur data på bästa sätt kan tillgängliggöras, delas och nyttiggöras för att optimera planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur.

Under 2022 kommer VTI vid tre olika tillfällen redovisa sina resultat, samt under uppdragets gång löpande föra dialog med och inhämta synpunkter från flera myndigheter, organisationer och näringslivsaktörer.

– En ökad integrering av transport- och energisystem som tillvaratar digitaliseringens möjligheter är en förutsättning för transportsektorns omställning. Där hoppas jag att uppdraget medför att vi i Sverige kan ta kliv framåt, säger Tomas Svensson.