Volvokoncernens klimatmål godkända av SBTI

Publicerad ons, 06/09/2021 - 11:02

Volvokoncernens väg för att nå målen i Paris klimatavtal har nu validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTI). Det innebär att konernens klimatmål är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändigt för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 ⁰C.

I november 2020 åtog sig Volvokoncernen att upprätta delmål och en färdväg som allra senast 2050 leder till nettonollutsläpp av växthusgaser. Nu har dessa mål alltså validerats av SBTI.

– Volvokoncernens godkända mål är de mest ambitiösa i branschen och vår färdplan är i linje med Parisavtalet och SBTI:s högre ambitionsnivå. Vi leder vägen genom att också sikta på 1,5-gradersmålet när det gäller utsläpp från de lastbilar och bussar som vi säljer, och som utgör majoriteten av vår verksamhet, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

Science Based Targets-initiativet erbjuder organisationer två olika ambitionsnivåer i deras strävan att minska utsläppen av växthusgaser. Standardåtagandet innebär en begränsning av den globala uppvärmningen till väl under 2 °C över förindustriella nivåer, samt ambitionen på 1,5 °C för att anpassa utsläppsminskningen till 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Med 2019 som basår har Volvokoncernen fastställt sina delmål och kommer kontinuerligt att följa upp och rapportera om sina framsteg på ett transparent sätt.
 


Om SBTI
Science Based Targets-initiativet (SBTI) hjälper företag att upprätta vetenskapliga mål för att minska utsläppen av växthusgaser och omvandla affärsverksamheten så att den passar den framtida ekonomin med låga koldioxidutsläpp. SBTI är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) och We Mean Business Coalition.