Volvo och Scania medgrundare till global koalition för lägre utsläpp

Publicerad tis, 11/09/2021 - 09:21

”First Movers Coalition” är en plattform för företag som vill köpa in ny teknik som leder till lägre koldioxidutsläpp och driver på marknaden för den nya tekniken. Plattformen lanseras av Worlds Economic Forum med knappt 30 globala företag som medgrundare. Två av dessa är Volvokoncernen och Scania.

Syftet med initiativet är att de deltagande företagen tillsammans ska utgöra en så pass stor marknad att deras efterfrågan snabbar på utvecklingen av tekniken. Koalitionen ska fokusera på åtta nyckelsektorer, där sju av dessa står för mer än en tredjedel av de globala utsläppen av koldioxid: Stål, cement, aluminium, kemikalier, sjöfart, flyg och lastbilstransporter. Den åttonde sektorn är infångning av koldioxid från luften, en teknik som finns men som kräver innovation för att bli kommersiellt lönsam.

Bland de medverkande företagen finns Boeing, Bank of America, Deutsche Post DHL Group, A.P. Møller Mærsk, United Airlines, Boston Consulting Group och Nokia. Bland de svenskklingande aktörerna finns Scania, Volvokoncernen, Vattenfall och SSAB.

Koalitionen samlar förutom företagen även ett antal expertorganisationer och aktörer från civilsamhället.

 Tekniken har gett oss verktyg för att minska våra utsläpp och bygga en starkare och mer inkluderande framtidsekonomi. För att innovatörer och investerare ska kunna spela sin roll för att tackla klimatkrisen behöver det finnas en tydlig efterfrågan på marknaden. First Movers Coalition kommer att utnyttja den kollektiva köpkraften hos ledande företag och driva behovet av dessa teknologier. Jag uppmanar företagsledare att arbeta med oss och vara förebilder för att hålla våra klimatmål levande, säger Børge Brende, ordförande för World Economic Forum.

Några av åtagandena för medlemmarna i koalitionen är att köpa eller kontraktera medelstora och tunga fordon med nollutsläpp senast år 2030, och att minst 10 procent av det inköpta stålet fram till 2030 ska vara s.k. genombrottsstål som har mycket låga utsläpp.

Några representanter för First Movers Coalition vid COP 26-konferensen i Storbritannien.