Volvo inför körsträckebaserat serviceavtal

Publicerad mån, 05/18/2020 - 09:47

Volvo Lastvagnar introducerar Volvo Flexi-Guldavtal – ett service- och reparationsavtal där månadsavgiften varierar baserat på den verkliga körsträckan. Detta innebär att kunderna vid behov har större flexibilitet att kunna anpassa sin verksamhet till marknadsförhållanden och efterfrågan.

Uppkopplad teknik har banat väg för nya, flexibla lösningar för serviceavtal och betalningsmodeller som baseras på användning. Volvo Flexi-Guldavtal har samma omfattning som Volvo Guldavtal, men en mycket större flexibilitet för anpassning till en varierande körsträcka. Månadsavgiften består av en fast och en rörlig del baserat på den verkliga körsträckan. Det ger kunder med en varierande eller säsongsbetonad körning ett serviceavtal som är ännu bättre anpassat efter verksamheten.


- Många transportföretag har kortsiktiga avtal med sina kunder eller är verksamma inom oförutsägbara och fluktuerande branscher, säger Helena Sundqvist, chef för tillgänglighetstjänster och serviceförsäljning på den svenska marknaden. Till exempel nu under coronapandemin har vissa transportuppdrag påverkats. En del kunder har uttryckt ett behov av större flexibilitet när det gäller serviceavtal. Vi har tekniken för att möjliggöra dynamiska och uppkopplade lösningar som denna. 

Volvo Flexi-Guldavtal har möjliggjorts genom att uppkopplade fordon kan kommunicera verklig körsträcka i realtid till Volvo Lastvagnar. Tack vare detta kan månadsavgiften variera genom en rörlig avgift som följer den verkliga körsträckan. Serviceavtalet ger kunderna ett flexibilitetsintervall på +/- 20 procent årligen och ännu större flexibilitet under individuella månader.


- Om du kör mindre, betalar du helt enkelt mindre och vice versa, säger Helena Sundqvist. Det är helt anpassat efter din verksamhet. Med samma omfattning som Volvo Guldavtal och kombinerat med ett proaktivt arbetssätt ger det kunderna maximal tillgänglighet för deras lastbilar.

Volvo Guldavtal är Volvo Lastvagnars mest omfattande serviceavtal och omfattar förebyggande underhåll, lastbilsreparationer och tillgänglighetstjänster.


- Den snabba utvecklingen av uppkopplade tjänster ger transportföretag helt nya sätt att öka fordonens tillgänglighet och optimera fordonsutnyttjandet, säger Helena Sundqvist. Genom att lägga till flexibilitet i betalningsmodellen inför vi en ny dimension i vårt erbjudande.

Fakta: Volvo Flexi-Guldavtal

Avtalet är framtaget för verksamheter med varierande eller säsongsbetonad körning.

Volvo Flexi-Guldavtal erbjuder samma omfattning och tillgänglighet som Volvo Guldavtal.

Både underhåll och månadsavgift baseras på den verkliga körsträckan.

Erbjuder ett flexibilitetsintervall på +/- 20 procent för den uppskattade årliga körsträckan.

Den uppkopplade lastbilen är alltid i bästa skick.
Avtalet inkluderar Volvos tillgänglighetslöfte med möjlighet till ekonomisk kompensation eller ersättningsbil vid stillestånd.