”Vi måste hushålla med våra resurser”

Publicerad lör, 02/18/2023 - 11:45

Magnus Lindby på gotländska Roma Grus är övertygad, framtidens masshantering kommer att vara cirkulär. Med målet att nå en hundraprocentig återvinningsgrad bygger han just nu en egen tvättanläggning i anslutning till sin befintliga terminal.
– Givetvis ser jag även en bra affär i detta, säger han.

Just nu håller bottenplattan på att gjutas och snart ska elnätet och en transformator vara på plats. Om planen håller ska den nya anläggningen kunna tas i drift i maj.

– Priset för våra återvunna massor ska ligga på samma nivåer som jungfruligt material eftersom vi siktar på att kunna erbjuda samma kvalitet, säger Magnus Lindby som är familjeåkeriets vd och huvudägare sedan mer än 20 år tillbaka.

Med investeringar i egen förnybar elproduktion och planer på egen vätgasproduktion är Roma Grus redan en föregångare inom åkerinäringen. Som grund för investeringarna finns Magnus Lindbys personliga övertygelse om att hållbara lösningar är helt nödvändiga för samhället och planeten. Men det handlar också om affärer.

– Som företagare måste jag se en hållbar affär i slutändan. Den måste inte vara lönsam från första dagen, men med den teknik som finns idag kan vi ta vara på så mycket att det tids nog kommer att vara lönsamt. Vi har bra sten i Sverige och det är nog en anledning till att vi varit lite sämre på att återvinna än vissa andra länder, men det finns goda skäl att bli mycket bättre även i Sverige. I Nederländerna återvinner man 30 procent, i Sverige bara två.

Romas Grus masshantering

Med den anläggning som Roma Grus nu investerar i kommer allt grus, sant och sten man hanterar vara möjligt att återvinna. Det som kommer ut i andra änden kan bli till sand och grus för halkbekämpning, eller sand till betongtillverkning. Men det är inte bara materialet som ska återanvändas.

– Alla som kan något om Gotland vet att vi har problem med vattnet här. Vi måste hushålla med våra resurser och kan inte använda grundvatten till tvätten. I stället kommer vi att samla upp regnvatten och lagra det i dammar som vi har köpt loss från den sedan länge nedlagda sockerbetsproduktionen på ön. De har inte använts på decennier, men nu drar vi nytta av dem.

Ska det bli bra business av detta i slutändan så behöver även kunderna vara med i matchen. Men det är inget som Magnus Lindby är särskilt orolig för.

– Jag tror att alla kunder kommer att förstå det här. Gräver du en grund är det inte så tokigt att kunna säga att allt material är återanvänt. Vi ska inte tala i termer av schaktmassor, utan om återvinningsbara massor. Självklart får vi se till att sälja in det bra, men det är ytterst få som kan säga nej om man frågar ifall de vill ha en återanvänd produkt eller en miljöskadlig produkt. Särskilt om kvalitet och pris är ungefär detsamma.

Alla aktörer måste förstå potentialen i det här, poängterar Magnus Lindby. Länsstyrelsen, kommunerna och de privata kunderna. Det har också hänt mycket på senare tid tycker han, men vissa processer tar ändå för lång tid.

– Häromdagen fick jag ett brev från Länsstyrelsen om att de sett en ovanlig fågel här på markerna år 2016, och då behöver de utreda om den finns kvar innan vi kan sätta vår solcellsanläggning på plats.

Trots hans optimistiska syn på den egna verksamheten menar Magnus Lindby att det inte är på Gotland det finns bäst potential för att återvinna massor.

– Vi är verksamma på landet, i Stockholm är det helt andra priset. Hade jag fått samma pris som dem för mina produkter hade jag varit miljardär nu. Den största potentialen finns i storstäderna.


Text: Mats Hellström
Foto: Magnus Lindby, CDE (skiss)


Bra skäl för cirkulär masshantering
Enligt Magnus Lindby finns det många bra skäl till att göra masshanteringen cirkulär:
- Minskade kostnader
- Lägre klimatpåverkan
- Räddar naturliga livsmiljöer och frigör mer mark
- Resurserna räcker längre
- Naturliga förutsättningar för att bilda grundvatten bevaras
- Minskat transportarbete (mindre slitage och trängsel på vägarna)

Om Roma Grus
Roma Grus grundades 1969 av Magnus Lindbys morfar Gösta Mårtensson. Magnus tog över företaget 1999. 2010 stod den första betongfabriken färdig och 2015 invigdes en andra, större fabrik samtidigt som bolaget investerade i ett asfaltverk. 2021 fick bolaget ett miljötillstånd som gör det möjligt att producera cirkulära produkter. I år ska den nya återvinningsanläggningen stå färdig, samt en solcellspark som ska täcka hela elbehovet, även för en kommande produktion av vätgas.
Omsättning: 140 mnkr (2021)
Antal anställda: Ca 60

Magnus Lindby, vd och ägare Roma Grus.