”Vi kan behöva se över våra insatser”

Publicerad tors, 04/11/2024 - 15:10

Kaoset på vissa vägsträckor under vintern verkar ha fått Trafikverket att närma sig åkerinäringen. I ett möte med Sveriges Åkeriföretag i början av mars öppnade generaldirektören Roberto Maiorana för en förändring av beredskapen.

– Vi kan inte vara nöjda med vägarnas standard förrän de som använder dem är nöjda.

Det var den åttonde mars som Roberto Maiorana tillsammans med flera chefskollegor mötte Sveriges Åkeriföretag under ett nästan två timmar långt möte för att diskutera den gångna vintern och de problem som åkerinäringen adresserat. På agendan fanns frågor som upphandling, beredskap, trafiksäkerhet och en utökad dialog.

– Jag tycker det har varit ett jättebra möte och är glad att vi har fått tid att ha den här dialogen tillsammans. Jag uppskattar verkligen intresset från er sida från åkeriföretagen och tycker att vi har kommit ganska långt på kort tid, sa generaldirektören till Svensk Åkeritidning direkt efter mötet.

– Vi har en god insyn i situationen och en stor förståelse för våra roller och det tror jag leder till att vi kan vara ganska konstruktiva på kort tid genom att titta på vad vi kan förändra och vad vi kan göra tillsammans för att det faktiskt ska bli bättre för dem som använder våra vägar.


Är ni nöjda med hur läget varit på vägarna den här vintern?
– Vi kan inte vara nöjda med hur vägarnas standard är förrän de som använder vägarna är nöjda och vi förstår att det är en ordentlig utmaning. Vi jobbar med en vägstandard som behöver förbättras. Vi har också stått inför stora utmaningar kopplat till väder, framför allt den senaste vintern. Måttstocken på vår framgång är om de som använder vägarna tycker att det är tillräckligt bra.

Hur förhåller ni er till de problem som många upplevt?
–  Vi kan konstatera att det har varit en stor utmaning och i vårt samtal idag så har vi gemensamt också konstaterat att den här vintern sticker ut. Även om vi tittar på statistik så ser vi att den här vintern har inneburit en större andel drev och svårare utmaningar kopplat till snö och halka. Det kommer säkert leda till att vi behöver se över de insatser som vi planerade inför den här vintern och det är ett arbete som vi sätter i gång med nu.

Har det kommit upp något nytt här under mötet?

– Vi har en ganska regelbunden kontakt med SÅ och ses i återkommande möten, men idag tycker jag att vi på ett konstruktivt sätt har kunnat titta på vad vi kan göra mer. Vi har bland annat bestämt oss för att göra en ny uppföljning i den här grupperingen inför nästa vinter. Vi tittar också på möjligheten att kunna genomföra rundabordssamtal med alla parter som behöver vara inblandade. Det tar vi med oss från mötet. Vi delade också ganska mycket information, inte minst den branschenkät som Sveriges Åkeriföretag har genomfört. Det är jättespännande och intressant för oss att titta närmare på den.

Vilka åtgärder för bättre vinterväghållning tror ni kan genomföras de närmsta tre åren?
– Vi gör bland annat en utredning tillsammans med VTI där vi tittar på hur klimatförändringar påverkar våra vintervägar. Den kommer att ligga till grund för hur vi kan uppdatera våra avtal med entreprenörerna. Vi tittar också på nya områden där vädret ger oss extra stora utmaningar och behöver vi då uppdatera vår beredskap så kommer vi att göra det inför kommande vinter.


Rent praktiskt, vad gör ni efter det här mötet?
– Vintern är inte över och Sverige är ett stort land. Vi har fortfarande vinterväglag i stora delar av landet så vi fortsätter att vara på tå och göra våra insatser så bra vi bara kan. Sen börjar ju vårt arbete med förberedelser inför kommande vinter. Vi ska hålla en hög standard på våra vägar oavsett om det är vinter eller sommar.


Artikeln är publicerad i Svensk Åkeritidning nr 2 2024. Läs mer om prenumeration här.

Roberto Maiorana, generaldirektör på Trafikverket, vill ha mer dialog och samarbete med åkerinäringen inför nästa vinter. Foto: Elin Gårdestig