Vätgasmotor bättre än bränslecell med eldrift enligt studie

Publicerad ons, 03/03/2021 - 09:44

Förbränningsmotorer som drivs med grön vätgas är både effektiva och visar lägre totalkostnad än drivlinor med bränslecell och elmotor. Samtidigt är utsläppen av koldioxid reducerade till praktiskt taget noll. Det visar en rapport som är sammanställd av motorutvecklingsföretaget AVL och Westport Fuel Systems.

Vätgas kan få en viktig roll i att minska användningen av kol och andra fossila bränslen som ger höga koldioxidutsläpp och kan användas inom transport-, värme-, industri- och elsektorerna, som tillsammans står för cirka två tredjedelar av de globala koldioxidutsläppen. I jämförelse med bränsleceller ligger också tekniken bakom den vätgasdrivna förbränningsmotorn längre fram i utvecklingen.  

Westport Fuel Systems och AVL släppte nyligen den gemensamma studien Total Cost of Ownership (TCO) Analysis for Heavy Duty Hydrogen Fueled Powertrains. Studien lyfter fram vätgasanvändning i förbränningsmotorer, genom Westports patenterade HPDI 2.0-teknik, och drar slutsatsen att det är det kostnadseffektiva sättet att med vätgas minska utsläppen till nära noll för tunga fjärrtransporter med lastbil. 

I studien har en omfattande totalkostnadsanalys genomförts. Värden från simuleringar med HPDI-tekniken för vätgas har satts samman med driftkostnader för HPDI 2.0 och förts in i AVL:s kostnadsmodeller för drivlinor med diesel och med bränsleceller. Studien i sin helhet finns att läsa på Westport Fuel Systems och AVL:s hemsidor. 

– Vår analys visar att en högeffektiv förbränningsmotor driven på vätgas överträffar bränsleceller när det kommer till den totala användningskostnaden. Det är möjligt eftersom Westports teknik för vätgas utnyttjar en typ av drivlina som redan idag tillverkas i stora volymer världen över. Samtidigt uppnås en verkningsgrad som ligger på samma nivå som för bränsleceller i applikationer med tunga fordon, säger Anders Johansson, Vice President för Heavy Duty OEM på Westport.

Han tror att många logistik- och transportföretag kommer att uppskatta en produkt som har samma egenskaper i prestanda som dagens konventionella diesellastbilar, men utan risk för höga kostnader i ny produktutveckling av bränsleceller.

– Tekniken HPDI 2.0 används redan idag i stora lastbilsflottor och har resulterat i minskade koldioxidutsläpp på 23 procent med flytande naturgas och netto noll-utsläpp vid användning av biogas.