Vätedrivna motorer testas i Rotterdams hamn

Publicerad tis, 01/12/2021 - 08:13

Vilken roll kommer vätedrivna transport- och arbetsfordon spela i framtiden? Just nu testar nederländska Terberg en ny vätedriven terminaltraktor på en hamnterminal i Rotterdam.

Testet kunde inledas efter två års utvecklingsarbete av Terberg och teknikföretaget Zepp Solutions.

Terminaltraktorn Terberg YT203-H2 är ett slags körande kraftverk som under tryck omvandlar kemisk energi från väte till elektrisk ström vilken i sin tur driver motorn. Den har fyra 150 liter stora tankar (350 bar) som kan fyllas med totalt 600 liter väte (14,4 kg), vilket ger tillräckligt mycket energi för att driva motorn under en lång arbetsdag.

Terminaltraktorn som används i den hårda testmiljön är en ombyggd eldriven Terberg YT203-terminaltraktor. Den utmärker sig genom sin driftssäkerhet och att den har få rörliga maskindelar, vilket gör att underhållskostnaderna är låga jämfört med en motsvarande dieselmaskin. En ytterligare fördel med en vätedriven motor är dessutom att det går lika snabbt att tanka väte som diesel eller bensin.

– Vi ser fram emot testresultaten från Terberg. De vätedrivna motorerna ska naturligtvis testas under många olika förutsättningar innan de kan släppas på marknaden. Men jag är redan nu övertygad om att det kommer att komma en Terberg-terminaltraktor med vätedriven motor inom överskådlig framtid, säger Jørgen Peter Lund, försäljningschef på N.C. Nielsen som är återförsäljare för Terberg i de skandinaviska länderna.

En vätedriven terminaltraktor testas nu i Rotterdams hamn.