Västberga Åkeri i konkurs

Publicerad ons, 02/12/2020 - 12:11

På tisdagen, den 11 februari, försattes Västberga Åkeri i konkurs på egen begäran vid Stockholm tingsrätt. Västberga Åkeri är dotterbolag till Alfr. Anderssons Bolagen med rötter i Vara, men sedan ett antal år med säte i Göteborg.

Av konkursansökan framgår att Västberga är på obestånd och kan inte betala förfallna skulder.

Västberga Åkeri är ett av Sveriges mer välkända åkerier. Bolaget har bedrivit åkeriverksamhet med egna och leasade fordon från en förhyrd fastighet i Västberga i södra Stockholm. Västberga Åkeri har för närvarande 36 anställda. Bolagets verksamhet är under avveckling till följd av bristande lönsamhet.

Västberga Åkeri är dotterbolag till Alfr. Anderssons Bolagen. Koncernen Alfr. Anderssons Bolagen har sitt ursprung i Vara och bedriver via dotterbolag åkeri-, logistik- och terminalverksamhet på flera orter, bland annat i Borås, Lidköping/Vara och i Västberga. Koncernmodern har sitt säte i Göteborg.

Omsättningen i Västberga Åkeri uppgick 2018 till 88 miljoner kronor och bolaget redovisade en förlust (resultat efter finansnetto) på -7,7 miljoner kronor.

Under tisdagen försattes även ett systerbolag till Västberga Åkeri – Alfr. Anderssons Åkeri i Lidköping – vilket Svensk Åkeritidning nyligen har rapporterat om.