Världens första fossilfria stål har levererats

Publicerad ons, 08/18/2021 - 15:54

Nu har världens första fossilfria stål blivit klart och levererats till Volvokoncernen, som är den första kunden. Provleveransen är ett steg på vägen mot en helt fossilfri värdekedja för järn- och stålframställning och en milstolpe i Hybritsamarbetet där SSAB, LKAB och Vattenfall deltar.

Det var under juli månad som SSAB Oxelösund valsade det första stålet som tagits fram med Hybritteknik, vilket innebär att 100 procent vätgas använts istället för kol och koks. Stålet har nu också levereras till den första kunden som är Volvokoncernen.

– Industrin och framför allt stålindustrin skapar stora utsläpp men är samtidigt en viktig del av lösningen. För att driva omställningen och bli världens första fossilfria välfärdsland är samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga avgörande. Det arbete som görs av SSAB, LKAB och Vattenfall inom ramen för Hybrit driver på utvecklingen av hela industrin och är ett internationellt föredöme, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande från Vattenfall.

Det första fossilfria stålet i världen är ett bevis för att det går att ställa om och kraftigt minska klimatavtrycken från stålindustrin globalt, påpekar Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

– Vi hoppas att detta kan inspirera andra att också vilja öka takten i den gröna omställningen.

– Det är en avgörande milstolpe och ett viktigt steg mot att skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till färdigt stål. Vi har nu tillsammans visat att det går, och resan fortsätter, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

SSAB, LKAB och Vattenfall skapade Hybrit, Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, 2016 med målet att utveckla en teknik för fossilfri järn- och stålframställning. I juni 2021 kunde de tre bolagen visa upp världens första vätgasreducerade järnsvamp producerad i Hybrits pilotanläggning i Luleå. Denna första järnsvamp har därefter använts för att producera det första stålet framställt med denna genombrottsteknik. Målet är att leverera fossilfritt stål till marknaden år 2026. Med hjälp av Hybrittekniken har SSAB potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med minst tio procent och Finlands med sju procent, uppger Vattenfall. 

En ljushållare var det första färdiga föremålet som tillverkades av det allra första fossilfria stålet som producerats. Nu har Volvokoncernen fått en första provleverans av stålet. Foto: Stefan Ek, LE Studio