Vägskador rapporteras med hjälp av AI

Publicerad fre, 04/12/2024 - 09:53

Järfälla kommun ska i ett test under våren och försommaren använda AI för att upptäcka, bedöma och informera om bland annat trafikmärken eller vägskador och andra hinder. Syftet är att se om AI-verktyget som används kan spara tid, pengar och dessutom bidra till minskad miljöpåverkan.

AI-verktyget Univrses installeras i vanliga smart-telefoner som monteras på kommunens ordinarie fordon som rullar på vägarna, till exempel skolskjuts-, anläggnings- och hemtjänstfordon. Verktyget läser av vägarna och identifierar vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Idag är vi till stor del beroende av felanmälningar från allmänheten för att få information om vägskador och skadade trafikmärken. Med AI-verktyget hoppas vi kunna bli mer proaktiva och enklare kunna agera om vi till exempel har felaktiga trafikmärken eller innan en allvarlig skada uppstår, säger Dennis Danneholt, verksamhetsutvecklare på Järfälla kommun.

Kommunen undersöker redan idag Järfällas vägar regelbundet för att upptäcka och se över vägskador, belysning, växtlighet och trafikmärken. Varje sådan undersökande tur kräver resurser, kostar pengar och ger en negativ miljöpåverkan. Syfte med AI-projektet är att utvärdera tekniken, hur den kan användas och undersöka om den ger kommunen möjlighet att spara tid, pengar, minska miljöpåverkan samt höja kvaliteten på Järfällas vägnät.

Projektet pågår fram till midsommar och ska sedan utvärderas.

Kan vägstandarden rapporteras med hjälp av vanliga smarta telefoner? Det undersöker nu Järfälla kommun.