Utvidgade hållbarhetskriterier för bioenergi

Publicerad ons, 05/26/2021 - 15:11

Om drygt en månad är hållbarhetskriterier ett krav för alla typer av bioenergi. Det meddelar Svebio (Svensk Bioenergiföreningen) i ett pressmeddelade och konstaterar samtidigt att inget annat energislag kommer att ha motsvarande miljökrav.

För biodrivmedel finns hållbarhetskriterier sedan mer än tio år. Nu införs hållbarhetskriterier även för fasta biobränslen och biogas för produktion av el, värme och kyla. Småskalig användning och mindre värmeverk och pannor är undantagna från rapportering.

– Nu kan alla som varit tveksamma till biobränslens hållbarhet känna sig trygga med att biobränslen är det mest kontrollerade energislaget. Om någon misstänker användning av ohållbara biobränslen så kan de alltså anmäla detta för redovisning och kontroll, säger Gustav Melin, vd på Svebio.

Han menar att det samtidigt är viktigt att hållbarhetskriterier kan tillämpas utan onödig byråkrati, som ger administrativa kostnader och fördröjer omställningen från fossil energi till förnybara biobränslen.

Svebio har också varit remissinstans vid framtagande av de nya hållbarhetskriterierna.

– I vårt remissvar har vi särskilt tryckt på att det är viktigt att alla typer av bioråvaror omfattas, med nuvarande skrivningar finns risken att det uppstår osäkerhet om exempelvis biobränslen från skogsbryn, längs vägar eller från tätorternas grönytor som ger mer energi än man kan tro. Rapporteringen och kontrollsystemen får heller inte missgynna mindre företag som levererar bränslen. 

Riksdagen kommer att besluta om hållbarhetskriterierna 15 juni och de ska gälla från halvårsskiftet.