Utredningen om effektivare kontroller går på remissvända

Publicerad tors, 05/27/2021 - 13:04

I slutet av april redovisade regeringens utredare uppdraget att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg kan bedrivas effektivare. Nu remitterar regeringen utredningens förslag. 

– Den svenska yrkestrafiken ska ha schysta villkor, sund konkurrens och hög trafiksäkerhet. Nu skickar vi utredningens förslag på remiss och jag ser fram emot att ta del av synpunkterna. För mig är detta en viktig del i arbetet för att skapa ordning och reda på våra vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.   

För att kunna bidra till en mer sund konkurrens och goda villkor för yrkesförarna gav regeringen i augusti 2019 uppdraget till en särskild utredare att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik bedrivs och lämna över förslag på hur den kan förbättras för att fler ska följa reglerna. Utredningen presenterades av regeringen i slutet av april i år och nu ska alltså utredningens förslag på remiss. Remissvaren ska ha inkommit till Infrastrukturdepartementet senast den 26 september 2021.