Uppåt för nyregistreringarna

Publicerad fre, 07/02/2021 - 09:51

Antalet nya lastbilar som kommer ut på vägarna ökar efter den rejäla dippen under den första delen av coronapandemin. Det står klart när Bil Sweden nu presenterar nya siffror för första halvåret 2021.

Nyregistreringarna av lätta lastbilar har under det första halvåret präglats av en stor ryckighet. Under mars, inför malushöjningen den 1 april, registrerades nära 8 700 nya lätta lastbilar, medan det i juni registrerades 3 139. Det är en ökning med 40 procent jämfört med juni i fjol, som då påverkades kraftigt av Coronakrisen och registreringarna halverades jämfört med 2019. Jämförs årets månad med 2019 var utfallet ca 31 procent färre lätta lastbilar. Hittills i år har antalet nya lätta lastbilar ökat med 72 procent och antalet ligger drygt sex procent under 2019 års nivå.

– Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 7,1 procent under juni månad och till 4,5 procent hittills i år. Under första halvåret ökade antalet eldrivna lätta lastbilar från 565 i fjol till 1 104 i år. Förklaringen till ökningen är bonushöjningen i Bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats och ökar kundernas val, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.

Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 37 procent i juni jämfört med samma månad i fjol.

– Uppgången kan även här hänföras till att vi jämför med en svag månad förra året. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 2 893, vilket är en ökning med 13,7 procent, säger Mattias Bergman.

Under första halvåret har 16 nya tunga eldrivna lastbilar registrerats.

– Det är viktigt att laddinfrastrukturen byggs ut i takt med utrullningen av fordonen, säger Mattias Bergman.